• Miłosierdzie w Legionowie

Co zobaczyliśmy: Pielgrzymka do Ziemi Świętej (6 - 13.11. 2018 r.)

Program Pielgrzymki do Ziemi Świętej (6 - 13.11. 2018 r.):

 

DZIEŃ 06.11.2018 – wtorek.

18:00 zbiórka na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 18:30 Msza Święta w kaplicy na lotnisku. 19:15 rozpoczęcie odprawy biletowo - paszportowej i wylot do Izraela o godz. 22:15.

 

DZIEŃ 07.11.2018 – środa.

Przylot na lotnisko Ben Guriona w Tel Awiw o godz. 02:50. Spotkanie z właścicielką Biura turystycznego. Otrzymujemy od Tami (właścicielka biura) kanapkę i butelkę wody. Przejmuje nas przewodniczka po Ziemi Pana Jezusa, Ruth Dekel.

Jedziemy do Acco (Akko). Kawa na stacji benzynowej, a następnie odbywamy spacer po Twierdzy Acco. Przejazd do Cezarei Nadmorskiej. Zwiedzanie obejmuje rejon starożytnego portu i miasta Cezarei. Widzimy także akwedukty, które w czasach rzymskich dostarczały wodę do Cezarei Nadmorskiej.

Przejazd do Hajfy - miasta położonego w paśmie gór Karmelu. Nawiedzenie Sanktuarium Stella Maris zbudowanego nad Grotą Eliasza (Moim Bogiem jest Jahwe) - zobacz: 1 Krl. Msza Święta w jednej z kaplic Sanktuarium.

Następnie udamy się zobaczyć Ogrody Bahaitów, wspaniałe ogrody tarasowe, które rozciągają się od podstawy do szczytu Góry Karmel. Podziwiamy stąd przepiękny widok na Morze Śródziemne.

Przejazd do Tyberiady. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.

Nocleg hotel Berger/ Tiberias, 27 Niberg Street.

 

DZIEŃ 08.11.2018 – czwartek.

Po śniadaniu jedziemy do Kafarnaum (port!) - rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim, największym jeziorze słodkowodnym Izraela.

Po rejsie – pojechaliśmy autokarem na miejsce rozmnożenia chleba nad Jeziorem Galilejskim (J 6,1-15); następnie, parkując przy Kafarnaum, na piechotę udaliśmy się do Kościół Prymatu Świętego Piotra - tu kryje się skarb chrześcijaństwa Mensa Christi - kamienny stół, na którym Jezus Chrystus miał spożywać posiłek ze swoimi uczniami po zmartwychwstaniu (J 21,1-19). Kilka chwil nad Jeziorem i powrót do Kafarnaum – historycznego miasta z czasów Hasmoneuszy (II-I wiek p.n.e.), położonym nad Jeziorem Tyberiadzkim – zwiedzamy Synagogę, „Dom Piotra”, oglądamy wykopaliska (Mk 1,14-39).

Potem jedziemy do Tabhi - Kościoła Rozmnożenia chleba i ryb (? Łk 9,12-17), który jest kopią bazyliki z IV w., wybudowanej na pamiątkę cudu nakarmienia pięciu tysięcy ludzi. (Opactwo należy do Benedyktynów).

Następnie zobaczyliśmy Górę 8 Błogosławieństw (Msza Święta o godz. 14 w ogrodach wokół Sanktuarium), gdzie zostały wygłoszone pierwsze słowa słynnego Kazania Jezusa Chrystusa (Mt 5-7), podczas jego działalności publicznej w Galilei. Jadąc na nocleg w Nazarecie, odwiedzamy Magdalię - miejsca urodzin Św. Marii Magdaleny. Zwiedzamy nowoczesną świątynię z widokiem na Jezioro; zwiedzamy wykopaliska Synagogi, która tu stała w czasach Pana Jezusa.

Przejazd do hotelu w Nazarecie. Obiadokolacja i nocleg hotel Tabar, 5053 Street.

 

DZIEŃ 09.11.2018 – piątek.

Po śniadaniu wizyta w Bazylice Zwiastowania NMP (Łk 1,26-38), jednej z trzech najważniejszych świątyń chrześcijańskich odwiedzanych przez pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. Wedle tradycji chrześcijańskiej bazylika stoi na miejscu, w którym Archanioł Gabriel miał zwiastować Maryi, iż stanie się Matką Syna Bożego. Nawiedzamy dolny kościół z Grotą, gdzie TU Słowo Ciałem się stało, zwiedzamy górny kościół z obrazem Sądu Ostatecznego, a następnie przechodzimy do kościół Św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa - męża Maryi. Tu wchodzimy do dolnej kaplicy, gdzie mogło się znajdować Baptysterium. Spacerkiem udajemy się do Cerkwii Św. Archanioła Gabriela, gdzie znajduje się „Źródełko Marii”; idziemy do Synagogi (obecnie kościół) (Łk 4,16-30!) a następnie, już autokarem na punkt widokowy („ściana śmierci”? – Łk 4,29-30). Piękny widok na ziemie Jisreel (najżyźniejsza ziemia w państwie Izrael) i górę Tabor (Mk 9,2-9; Mt 17, 1-8; Łk 9, 28-36).

Jedziemy w korku do Kany Galilejskiej, gdzie Pan Jezus dokonał swojego pierwszego cudu przemiany wody w wino (J 2,1-12). Po kilkunastu minutach narad sióstr- odprawiamy Mszę Świętą w bocznej kaplicy. Pary małżeńskie odnawiają swe ślubowania, a Organizator przygotował dla Pań małe prezenty.

Obiadokolacja i nocleg hotel Aladdin - Ramallah – stolica Państwa Palestyńskiego.

        

DZIEŃ 10.11.2018 – sobota.

Po wczesnym śniadaniu jedziemy na Górę Oliwną i na nogach schodzimy do Jerozolimy odwiedzając poszczególne sanktuaria i cmentarz. Pierwszym jest kościół Pater Noster - miejscu, w którym Chrystus uczył apostołów Modlitwy Pańskiej (Łk 11,1-4). Ominęliśmy położony kilka metrów wyżej meczet – miejsce domniemanego Wniebowstąpienia Pana Jezusa (ogromna kolejka).

Przechodzimy niżej, trasą Niedzieli Palmowej do Dominus Flevit - kaplicy katolickiej mieszczącej się na zboczu Góry Oliwnej, w miejscu, gdzie według Ewangelii Jezus Chrystus zapłakał i przepowiedział upadek Jerozolimy (Łk 19,41-44). Oglądamy groty starego cmentarzyska (prace archeologiczne) i poznajemy „technikę” pochówków w starożytności.

Schodząc niżej wchodzimy na teren współczesnego cmentarza na Górze Oliwnej – podziwiamy widok na teren Świątynny i Stare Miasto Jeruzalem.

Schodzimy niżej i wchodzimy do Ogrodu Oliwnego (Mk 14,26-52 i par.), gdzie znajduje się Kościół Wszystkich Narodów. Centralnym miejscem tej świątyni jest skałą, na której miał się modlić Pan Jezus przed swą męką. Opatrzność pozwoliła przy tej skale sprawować Eucharystię. Poniżej znajduje się Grota Grobu Matki Bożej. Po Jej zwiedzeniu (wejściu do pustego grobu!), schodzimy do Jerozolimy i wchodzimy do miasta przez Bramę Św. Szczepana (Brama Lwów). Chcąc zwiedzić Kościół Św. Anny i wykopaliska Sadzawki Siole (Siloam) (J 9,1-41) - inna nazwa Betsaida (J 5,1-18) - idziemy w okolice IV Stacji Drogi Krzyżowej, gdzie możemy odpocząć i coś zjeść. Po 14 wracamy do Kościoła Św. Anny (niesłychana akustyka!), oglądamy Sadzawkę - to, co z niej zostało, i w Kościele Barabasza rozpoczynamy nasze rozważanie Drogi Krzyżowej. Przechodzimy ulicą Via Dolorosa do Bazyliki Grobu Pańskiego - przez poszczególne miejsca (Stacje), zwiedzając Kaplice III i IV Stacji, które zostały odnowione przez żołnierzy gen, Andersa, a także dach nad Świątynią Grobu Pańskiego. Zwiedzamy Bazylikę Grobu Pańskiego, gdzie możemy zobaczyć (i dotknąć) miejsca ukrzyżowania Pana Jezusa, „Ołtarza” namarzenia i Grób Pański. Niestety, i czas (brak) i okoliczności sprawiają, że do Grobu Pańskiego chcemy się dostać następnego dnia.

Jedziemy do hotelu w Betlejem. Czynimy przystanek, by zrobić zakupy w sklepie, który został specjalnie dla nas otwarty.

 

DZIEŃ 11.11.2018 – niedziela.

Po wczesnym śniadaniu jedziemy do Jerozolimy, be mieć możliwość zwiedzenia Grobu Pańskiego.

Kolejka jest duża, część grupy zostaje, reszta idzie do Katolickiej Kaplicy w Bazylice - sprawujemy Mszę Świętą o godz. 10.00 i wracamy do kolejki. Czekania na jedną – dwie godziny – ale znów mamy szczęście uczestniczyć w świętowaniu uroczystości jednego z wielu odłamów kościołów wschodnich. Pięknie śpiewają, widzimy procesję z Najświętszym Sakramentem, ale… Grób Pański jest zamknięty. O 13 czasu miejscowego (u nas 12.00) śpiewamy Hymn Polski – 100 rocznica odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. Wchodzimy do Niego około 14.

Spacerkiem udajemy się do Syjonu – zwiedzmy Wieczernik, gdzie według tradycji chrześcijańskiej odbywała się Ostatnia Wieczerza (Mt 26, 17-35; Mk 14,12-25; Łk 22,7-38), i gdzie Pan Jezus ukazał się apostołom (Mt 28,9nn; Mk 16,9-14; Łk 24,10-49; J 20,19-23), a także w której nastąpiło zesłanie Ducha Świętego (Dz 2,1-13); zwiedzamy Opactwo Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (benedyktyni) i Synagogę Grobu Króla Dawida.

Następnie, przez Bramę Syjońską idziemy (dzielnica Armeńska i Żydowska) do ŚCIANY PŁACZU (pozostałość po Murze oporowym – możliwość zwiedzenia Synagogi). Przez Bramę Gnojną wychodzimy na zewnątrz Starego Miasta i po kilkunastu minutach (korki) jedziemy na nocleg do Betlejem.

 

DZIEŃ 12.11.2018 – poniedziałek.

Po wczesnym śniadaniu jedziemy na parking w Betlejem i przed ósma jesteśmy w Bazylice Narodzenia Pańskiego. O godz. 8 sprawujemy u Franciszkanów Eucharystię, a po 9 dostajemy się do Kaplicy Narodzenia, adorujemy Złotą Gwiazdę (Łk 2,1-20), przechodzimy obok Żłóbka (Msza Święta grupy francuskojęzycznej) i po zwidzeniu Bazyliki idziemy do Groty Mlecznej.

Około 10 wyjeżdżamy z Betlejem i jedziemy, przez pustynię judzka jedziemy do Jerycha. Punkt widokowy na Górę Kuszenia (Mt 4,1-11; Mk 1,12nn; Łk 4,1-13), przejazd obok Sykomory w Jerychu. Jedziemy do Kasel El Yachud - położonego nad dolnym Jordanem. Według tradycji jest to miejsce opisane w Nowym Testamencie – tu Św. Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa Chrystusa (Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Łk 3,21-22). To także miejsce wejścia do Izraela narodu żydowskiego po 400 latach niewoli egipskiej (Joz 3,1-17). I wreszcie trafiamy do celu dzisiejszego wędrowania - nad Morze Martwe, gdzie wykorzystuje się lecznicze działanie wód i osadów błotnych. W tak nisko położonym terenie powietrze jest aż o 10% bogatsze w tlen i mikroelementy. Ciśnienie atmosferyczne dochodzi do 800 mm Hg i jest najwyższe na świecie. Poza tym bogate w minerały czarne błoto oraz gorące źródła siarkowe występujące wzdłuż wybrzeża wykorzystuje się do leczenia chorób stawów i skóry. Możliwość korzystania z leczniczego błota.

Obiadokolacja i nocleg w kolejnym hotelu w Betlejem.

 

DZIEŃ 13.11.2018 – wtorek.

 Po wczesnym śniadaniu pojechaliśmy do najstarszego portu świata – Jaffy. W kościele Św. Piotra odprawiliśmy Mszę Świętą w dolnej kaplicy. Po była możliwość zejścia na plażę i podziwiania nowego miasta, zbudowanego na pustyni - Tel Awiw. Kościół znajduje się obecnie pod opieką franciszkańskiej Misji w Ziemi Świętej.

Krótkie zwiedzanie starej części miasta, Jaffy. Według Starego Testamentu założył ją po biblijnym potopie jeden z synów Noego, Jafet.

W Jaffie wsiadł na okręt uciekając od Woli Bożej prorok Jonasz (Jon 1,3).

Oglądamy (z zewnątrz) dom Szymona Garbarza, u którego mieszkał Św. Piotr. Tu miała zostać wskrzeszona Tabita (Dz 9 36-43), tu miał wizję Św. Piotr, by jeść nieczyste zwierzęta i stąd poszedł do domu Korneliusza (Dz 10,1 – 11.18).

W Tel Awiwie podziwiamy styl architektoniczny Bauhausu (Białe Miasto) i … trafiamy do Centrum handlowego, które niczym (poza cenami) nie różni się od wszystkich innych tego typu sklepów na świecie. Mamy czas na zakupy (?) a następnie jedziemy na lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie.

O godz. 15:15 rozpoczyna się odprawa; wylot o godzinie 18:15, a Warszawie jesteśmy o godz. 21:10.

 

 

Czego zabrakło:

 

Galilea:

- Góra Tabor z Bazyliką Przemienienia Pańskiego (Mk 9,2-9; Mt 17, 1-8; Łk 9, 28-36);

- Seforis (Cippori);

 

Jerozolima:

- Grota Św. Heleny w Bazylice Grobu Pańskiego;

- Kościół In Galicantu (Zaparcia się Św. Piotra) (J 22, 54-62);

 

- Ain Karim (Ein Kerem) – Kościół Nawiedzenie (Łk 1,5-25) i Kościół Św. Jana Chrzciciela (narodzenie proroka) – (Łk 1,39-80).

 

i bardzo wielu innych ciekawych miejsc, ale… następnym razem!

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30, 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA:

Poniedziałek: godz. 18.00 - 19.00;

Wtorek - Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

W piatki kancelaria jest NIECZYNNA!

Sobota: godz. 8.30-10.00.

W kancelarii nie ma telefonu!

 

 

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusze:

ks. Radosław Lipiński

ks. Sławomir Wyszyński 

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon (do proboszcza):

22 774 44 64  lub  887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR