• Miłosierdzie w Legionowie

Ślub

SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO:

     Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.

     Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni (pełnoletni - ukończone 18 lat) zgłaszają się w kancelarii parafialnej do spisania protokołu badania kanonicznego narzeczonych z wymaganymi dokumentami /zobacz poniżej/.            

 

ZAPOWIEDZI:

     Zapowiedzi są głoszone (forma pisemna – tablica ogłoszeniowa - min. 8 dni, lub ustna – na liczniejszych Mszach Św. lub nabożeństwach) przez 2 niedziele w parafii narzeczonego i narzeczonej. Podstawą ogłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa jest spisanie protokołu. Jeśli któraś ze stron należy do innej parafii, otrzymuje specjalne pismo z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi zaświadczenie przekazuje się do parafii, w której został spisany protokół.            

 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI:

     Narzeczeni są zobowiązani do udziału w kursie przedmałżeńskim i w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej.            

 

BIERZMOWANIE:

     Osoby, które nie mają sakramentu bierzmowania powinny się do niego przygotować i przyjąć przed ślubem.            

 

SPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA:

     Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne - po zgłoszeniu się na zapowiedzi i przed ślubem. Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.            

 

ŚLUB KONKORDATOWY:

     Przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego, tzn. małżeństwa kanonicznego mającego skutki cywilno-prawne, narzeczeni muszą przedłożyć 3 egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (czyli o braku przeszkód cywilnych). To zaświadczenie wydaje USC w miejscu zamieszkania jednego z narzeczonych. Jest ono ważne 6 miesiące od daty wydania przez USC (w specjalnej rubryce podany jest termin upływu ważności zaświadczenia). Zaświadczenie musi być ważne w dniu ślubu, w przeciwnym razie ślub się nie odbędzie do czasu dostarczenia nowego zaświadczenia.            

 

ŚLUB:

     Sakrament małżeństwa jest udzielany zwykle podczas Mszy św. Przed celebracją świadkowie stawiają się w zakrystii, aby złożyć podpisy w księgach parafialnych i na zaświadczeniach z USC. Jedno z podpisanych zaświadczeń otrzymują nowożeńcy, drugie zostaje w aktach parafialnych, a trzecie zostaje przekazane przez proboszcza w ciągu 5 dni do USC.            

 

LICENCJA:

     Ślub powinien odbyć się w parafii, gdzie został spisany protokół przedmałżeński. W wyjątkowych sytuacjach narzeczeni mogą prosić o zezwolenie na ślub w innym kościele. Potrzebna jest wówczas licencja, którą można otrzymać po załatwieniu wszystkich formalności prawnych. Do otrzymania licencji należy także podać dokładny adres i wezwanie parafii, w której ślub się odbędzie.            

 

SUBSTYTUCJA:

     Proboszcz parafii narzeczonej lub narzeczonego może poprosić proboszcza parafii „trzeciej”, gdzie odbędzie się ceremonia ślubna o spisanie protokołu przedmałżeńskiego i podjęcie innych czynności, potrzebnych do zawarcia związku małżeńskiego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- dowody osobiste narzeczonych

- świadectwo chrztu z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (ważne tylko 3 mies.)

- świadectwo bierzmowania / jeśli brak adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu /

- zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30, 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA:

Poniedziałek: godz. 18.00 - 19.00;

Wtorek - Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

W piatki kancelaria jest NIECZYNNA!

Sobota: godz. 8.30-10.00.

W kancelarii nie ma telefonu!

 

 

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusze:

ks. Radosław Lipiński

ks. Sławomir Wyszyński 

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon (do proboszcza):

22 774 44 64  lub  887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR