• Miłosierdzie w Legionowie

Intencje Mszy Świętych od 17 października 2022 r.

Intencje Mszy Świętych 17.10. – 23.10.2022 r.

 

Poniedziałek – wsp. Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.

7.00 † Wandę, Mariusza Słobodzian (od S. Nazaretanek z Kalisza).

17.00 † Zbigniewa Samiec – 1 rocz. śm.

18.00 † Jana, Janinę-Sabinę Słobodzian, Janinę, Edwarda Górskich.

 

Wtorek – święto Św. Łukasza, Ewangelisty.

7.00 † Wandę, Mariusza Słobodzian (od Wspólnoty S. Nazaretanek z Lublina).

17.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski dla KŻR nr 3.

18.00 † Jana Kłos – 5 rocz. śm., zm. z obydwu stron.

 

Środa.

7.00 † Wandę, Mariusza Słobodzian (od wspólnoty szkolnej z Nowego Dworu).

17.00 † Wacławę Janczewską – 24 rocz. śm., Szczepana, Stanisława, zm. dziadków Janczewskich i Zarębów, dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Doroty i Roberta Kalatów z racji 10 rocz. ślubu.

 

Czwartek – wsp. Św. Jana Kantego, prezbitera.

7.00 † Wandę, Mariusza CR Słobodzian (od pracowników Nadleśnictwa w Jabłonnej).

17.00 † Feliksa Majewskiego – 52 rocz. śm.

18.00 † Irenę Pacura z racji imienin.

 

Piątek.

7.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Mikołaja Godziszewskiego z racji 22 urodzin i dla Jego rodziców.

15.00   Godzina Miłosierdzia – Droga Krzyżowa - MSZA ŚWIĘTA – Adoracja Najśw. Sakramentu:

- O Boże błog. i potrzebne łaski dla: - ofiarodawców naszej parafii; - dla Teresy i jej syna; - dla Miłosza; - o potrzebne łaski, zwłaszcza o łaskę zdrowia dla Roberta; - o powołania kapłańskie, zakonne i o święte rodziny;

† Elżbietę Sałata – 5 rocz. śm.;

w m-c po śmierci czy pogrzebie: † Wiesława Sarnowskiego; † Mieczysławę Kilarską; †;

17.00 † Emila Płowieckiego – 2 rocz. śm.

18.00 † Teresę Składanek – 2 rocz. śm.

 

Sobota – wsp. Św. Jana Pawła II, papieża.

7.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Teresy Ostrowskiej z racji 74 urodzin.

17.00 † Tadeusza, Władysławę Wojciechowskich.

 

Niedziela – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA (23 października).

       Sobota, godz. 18.00 (Msza Wigilijna): † Elżbietę Koperkiewicz, Mariana, Stefanię, Bogdana Wójcik, Grzegorza Kręciołka.

7.30 † Czesławę – 3 rocz. śm., Wacława – 14 rocz. śm.

9.00 † Jarosława Michalskiego – 2 rocz. śm.

10.30 - Msza zbiorowa:     - Dziękczynna – za dar Eucharystii; - że możemy się gromadzić wokół Ołtarza, by słuchać Słowa Bożego i karmić się Ciałem Pańskim;

- O Boże błog. i potrzebne łaski: - dla pewnej osoby; - dla CR Małgorzaty; - dla CR Waldemara; - dla CR Hani i Piotra; - dla Denisa, Olgi i Anny-Marii; - dla Anny, Aleksandry i Marty; - dla Piotra i Barbary; - dla Roberta; - o łaskę zdrowia dla Mikołaja i Andrzeja;

† Walentynę, Marcelego; † Władysławę; † Paulinę; † Artura; <† Halinę Tworek-Małecką; † Wojciecha Ziółkowskiego; † Wiesława Borowskiego; † Irenę Kaza; † Wandę Gronostajską>[9]; <† Barbarę Onyszko; † Krystynę Agata>[7]; <† Bolesława Kuca; † Grażynę Ferens; † Danielę Podgórską; † Jadwigę Smogorzewską; † Iwonę Wolską; † Waldemara Lewickiego; †Teresę Kowalik; † Jadwigę Kutrowską; † Wiesława Sarnowskiego>[6];† Wandę i Mariusza Słobodzian (1); † Jadwigę, Stanisława Żbikowskich, Juliannę, Stanisława, Mirosława Parulskich, Reginę Parulską – 18 rocz. śm.; † Danutę Wojciechowską – 1 rocz. śm.; † Franciszka Maciejewskiego z racji imienin; † Ludwikę Jaworską – 11 rocz. śm.; † Krystynę, Rudolfa Wielechowskich;

12.00 † Stanisława, Franciszkę, Zygmunta Karolkiewicz.

13.15 - w intencji Parafian. [chrzty]

18.00 † Tadeusza - z racji imienin i Mariannę Dominkiewiczów.

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30 (intencje zbiorowe), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

W piątki o godz. 15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA: Droga Krzyżowa i Eucharystia (intencje zbiorowe, zwłaszcza modlitwa za zmarłych miesiąc po śmierci/pogrzebie) - kończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia na początku następnej Mszy Świętej o godz. 17.00 (wakacje: godz. 18.00) .

W dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (wyjątek w piątek - informacja wyżej).

W październiku - po Mszy Świetej o godz. 17.00 RÓŻANIEC; Koronka po Mszy Świetej o godz. 18.00.

 

Uwagoa: Spowiadamy w czasie każdej Mszy Świetej - wyjątek - Msza Święta o godz. 7.00 - od godz. 6.35 do godz. 6.55. 

Są wyjatki: nie spowiadamy w czasie sprawowania liturgii Triduum Paschalnego.

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA: 

* ks. Ireneusz - proboszcz:

Poniedziałek: godz. 18.30 -19.15

Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

* ks. Zbigniew:

Środa - godz. 16.00 - 17.00;

Sobota - godz. 8.30 - 10.00.

* ks. Zbigniew:

Wtorek: godz. 16.00 - 17.00. 

W piątki, w święta i uroczystości (kościelne i państwowe), gdy są w parfii rekolekcje - kancelaria jest NIECZYNNA! 

 

 

 

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusz:

ks. Zbigniew Skowyra 

ks. 

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon do ks. Zbigniewa:

22 774 44 64  

telefon do ks. proboszcza:

887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR