• Miłosierdzie w Legionowie

Intencje Mszy Świętych od 24 października 2022 r.

Intencje Mszy Świętych 24.10. – 30.10.2022 r.

 

Poniedziałek.

7.00 † Wandę, Mariusza Słobodzian (od rodz. Kajaków).

17.00 † Stanisławę, Władysława, Kazimierza Paściak.

18.00 † Mateusza Mielnika.

 

Wtorek.

7.00 † Wandę, Mariusza Słobodzian (od sąsiadów).

17.00 † Zbigniewa Tytkowskiego, Mariannę, Kazimierza, Basię, Bogdana, Leona Borowskich, Bronisławę, Mieczysława, Józefa, Józefę Tytkowskich, Zofię, Władysława, Julię, Jerzego Konstanciak, Teresę, Ryszarda Hutnych, Jadwigę, Mieczysława Grudzińskich, Ks. Franciszka Głuszcza, Apolonię, Józefa Głuszczów.

18.00 † Irenę Kłosiewicz z racji imienin.

 

Środa.

7.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Bartłomieja z racji kolejnych urodzin.

17.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski, zwłaszcza łaskę zdrowia dla Roberta.

18.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Zdzisława Kłosiewicza z racji kolejnych urodzin.

 

Czwartek.

7.00 † Henrykę Stryjewską, z CR Stryjewskich.

17.00 † Sabinę Wilgos, Tadeusza Kawalę.

18.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Szymonka z racji imienin.

 

Piątek – święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

7.00 † Zenona Ostrowskiego – 18 rocz. śm.

15.00   Godzina Miłosierdzia – Droga Krzyżowa - MSZA ŚWIĘTA – Adoracja Najśw. Sakramentu:

- O Boże błog. i potrzebne łaski dla: - ofiarodawców naszej parafii; - dla Teresy i jej syna; - dla Miłosza; - o potrzebne łaski, zwłaszcza o łaskę zdrowia dla Roberta; - o powołania kapłańskie, zakonne i o święte rodziny;

† Henrykę Maserowicz – 5 rocz. śm., Tadeusza, Janusza, Franciszkę Maserowiczów;

w m-c po śmierci czy pogrzebie: † Bogusławę Dytłow; † Jadwigę Kutrowską;

17.00 † Tadeusza Grabowskiego.

18.00 † Pawła Ciemerycha (greg.).

 

Sobota – wsp. Najświętszej Maryi Panny w sobotę.

7.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Anny Pieńkos, dla Wioletty i Artura Szałkowskich.

17.00 † Pawła Ciemerycha (greg.).

 

Niedziela – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA (30 października).

       Sobota, godz. 18.00 (Msza Wigilijna): - Dziękczynna z racji kol. rocz. ur. Grażyny Kucman z podziękowaniem za przeżyte lata, z prośbą o opiekę Pana Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej, o potrzebne Dary Ducha Świętego, wielu łask dla CR, zwłaszcza o łaskę zdrowia dla Adriana.

7.30 † Pawła Ciemerycha (greg.).

9.00 † Jerzego Kosewskiego – 15 rocz. śm., Mariannę Kosewską, Jerzego, Halinę Gajowieckich – 4 rocz. śm., z CR Kosewskich i Gajowieckich.

10.30 - Msza zbiorowa:     - Dziękczynna – za dar Eucharystii; - że możemy się gromadzić wokół Ołtarza, by słuchać Słowa Bożego i karmić się Ciałem Pańskim;

- O Boże błog. i potrzebne łaski: - dla pewnej osoby; - dla CR Małgorzaty; - dla CR Waldemara; - dla CR Hani i Piotra; - dla Denisa, Olgi i Anny-Marii; - dla Anny, Aleksandry i Marty; - dla Piotra i Barbary; - dla Roberta; - o łaskę zdrowia dla Mikołaja i Andrzeja;

† Walentynę, Marcelego; † Władysławę; † Paulinę; † Artura; <† Mieczysława Mickiewicza; † Jacka Kwasnera; † Elżbietę Górczyńską>[9]; <† Halinę Tworek-Małecką; † Wojciecha Ziółkowskiego; † Wiesława Borowskiego; † Irenę Kaza; † Wandę Gronostajską>[8]; <† Barbarę Onyszko; † Krystynę Agata>[6]; <† Bolesława Kuca; † Grażynę Ferens; † Danielę Podgórską; † Jadwigę Smogorzewską; † Iwonę Wolską; † Waldemara Lewickiego; †Teresę Kowalik; † Jadwigę Kutrowską; † Wiesława Sarnowskiego>[5];† Tadeusza Sikorskiego; † Teresę Gąsior – 4 rocz. śm., Zofię, Jana Maciejczuk, zm. dziadków Maciejczuków i Zastawnych; † Teresę Sałapską – 1 rocz. śm.;

12.00 † Eleonorę Sawicką – 23 rocz. śm., Bolesława Otłowskiego – 3 rocz. śm.

13.15 - w intencji Parafian.

18.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Olafa Tworek z racji 20 urodzin.

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30 (intencje zbiorowe), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

W piątki o godz. 15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA: Droga Krzyżowa i Eucharystia (intencje zbiorowe, zwłaszcza modlitwa za zmarłych miesiąc po śmierci/pogrzebie) - kończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia na początku następnej Mszy Świętej o godz. 17.00 (wakacje: godz. 18.00) .

W dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (wyjątek w piątek - informacja wyżej).

W październiku - po Mszy Świetej o godz. 17.00 RÓŻANIEC; Koronka po Mszy Świetej o godz. 18.00.

 

Uwagoa: Spowiadamy w czasie każdej Mszy Świetej - wyjątek - Msza Święta o godz. 7.00 - od godz. 6.35 do godz. 6.55. 

Są wyjatki: nie spowiadamy w czasie sprawowania liturgii Triduum Paschalnego.

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA: 

* ks. Ireneusz - proboszcz:

Poniedziałek: godz. 18.30 -19.15

Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

* ks. Zbigniew:

Środa - godz. 16.00 - 17.00;

Sobota - godz. 8.30 - 10.00.

* ks. Zbigniew:

Wtorek: godz. 16.00 - 17.00. 

W piątki, w święta i uroczystości (kościelne i państwowe), gdy są w parfii rekolekcje - kancelaria jest NIECZYNNA! 

 

 

 

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusz:

ks. Zbigniew Skowyra 

ks. 

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon do ks. Zbigniewa:

22 774 44 64  

telefon do ks. proboszcza:

887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR