• Miłosierdzie w Legionowie

Ślub

Sakrament małżeństwa w parafii Miłosierdzia Bożego (Targowa 48 w Legionowie)

 

SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO:

* Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.

* Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni (pełnoletni - ukończone 18 lat) zgłaszają się w kancelarii parafialnej do spisania protokołu badania kanonicznego narzeczonych z wymaganymi dokumentami:

 

- dowody osobiste narzeczonych;

- świadectwo chrztu z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (ważne 6 miesięcy);

- świadectwo bierzmowania, jeśli brak adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu (sprawdzić zapis na metryce);

- zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich;

- gdy został zawarty ślub cywilny – dokument z USC o jego zawarciu.

 

ZAPOWIEDZI (brak przeszkód do zawarcia małżeństwa między młodymi):

Zapowiedzi są głoszone (forma pisemna – tablica ogłoszeniowa - min. 8 dni, lub ustna – na liczniejszych Mszach Św. lub nabożeństwach) przez 2 niedziele w parafii narzeczonego i narzeczonej. Podstawą ogłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa jest spisanie protokołu. Jeśli któraś ze stron należy do innej parafii, otrzymuje specjalne pismo z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi zaświadczenie odbieramy z kancelarii parafialnej i dostarczamy do parafii, w której został spisany protokół.

 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI:

Narzeczeni są zobowiązani do udziału w kursie przedmałżeńskim i w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej – w Legionowie, par. pw. Św. Jana Kantego (czwartki, godz. 19.00).

 

BIERZMOWANIE:

Osoby, które nie mają sakramentu bierzmowania powinny się do niego przygotować i przyjąć przed ślubem (wymóg Episkopatu).

 

SPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA:

Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne - po zgłoszeniu się na zapowiedzi i przed ślubem. Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.

 

ŚLUB KONKORDATOWY:

Przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego, tzn. małżeństwa kanonicznego (kościół) mającego skutki cywilno-prawne, narzeczeni muszą przedłożyć 3 egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (czyli o braku przeszkód cywilnych). To zaświadczenie wydaje USC w miejscu zamieszkania jednego z narzeczonych. Jest ono ważne 6 miesiące od daty wydania przez USC (w specjalnej rubryce podany jest termin upływu ważności zaświadczenia). Zaświadczenie musi być ważne w dniu ślubu, w przeciwnym razie ślub się nie odbędzie do czasu dostarczenia nowego zaświadczenia.

 

ŚLUB:

Sakrament małżeństwa jest udzielany zwykle podczas Mszy św. Termin uzgadniamy w kancelarii parafialnej. Przed celebracją młodzi i świadkowie przychodzą do zakrystii, aby złożyć podpisy w księgach parafialnych i na zaświadczeniach z USC (w sumie pięć podpisów). Jedno z podpisanych zaświadczeń otrzymują nowożeńcy; drugie zostaje w aktach parafialnych; trzecie zostaje przekazane przez parafię ciągu 5 dni roboczych do USC.

UBIÓR KOŚCIOŁA: 

KWIATY - fundatorami wystroju kościoła w czasie ceremonii ślubnej są narzeczeni; 

- w kościele ustawiamy kwiaty: - przed ołtarzem; - przed Krzyżem; - przed amboną (po prawej stronie ołtarza); - obok Tabernakulum (jeden lub dwa bukiety) Zachęcamy Florystkę, by zobaczyła kościół, aby dekoracja była adekwatna do wielkości świątyni;

- prosimy o uzgodnienie godzin dostarczenia kwiatów do kościoła przed ślubem (w soboty mogą być pogrzeby!). 

(Uwaga: położenie dywanu, ustawienie klęczników i krzeseł należy do obsługi kościoła).

Prośba do Szanownych Gości na ślubie:

 

Obrzucanie Młodych ziarnem żyta, owsa, ryżu, drobnymi pieniążkami i "wybuchowe" konfetti zachowajmy na powitanie w Sali Bankietowej!!!  

Pobieramy kaucję - 200 zł - na ewentualne sprzątanie po „wybuchach” czy obrzucaniu nowożeńców różnymi gadżetami.

 

UWAGA: W piątek ślub najpóźniej o godz. 13.30, a najwcześniej o godz. 18.00 (Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00).

 

OPRAWA MUZYCZNA:

Repertuar pieśni na ślubach proszę uzgadniać z p. Markiem, który jest organistą w naszej parafii.

 

 

Inne rozwiązania:

 

LICENCJA:

Ślub powinien odbyć się w parafii, gdzie został spisany protokół przedmałżeński. W wyjątkowych sytuacjach narzeczeni mogą prosić o zezwolenie na ślub w innym kościele. Potrzebna jest wówczas LICENCJA, którą można otrzymać po załatwieniu wszystkich formalności prawnych. Do otrzymania licencji należy także podać dokładny adres i wezwanie parafii, w której ślub się odbędzie.

 

SUBSTYTUCJA:

Proboszcz parafii narzeczonej lub narzeczonego może poprosić proboszcza parafii „trzeciej”, gdzie odbędzie się ceremonia ślubna o spisanie protokołu przedmałżeńskiego i podjęcie innych czynności, potrzebnych do zawarcia związku małżeńskiego.

 

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30 (intencje zbiorowe), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

W piątki o godz. 15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA: Droga Krzyżowa i Eucharystia (intencje zbiorowe, zwłaszcza modlitwa za zmarłych miesiąc po śmierci/pogrzebie) - kończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia na początku następnej Mszy Świętej o godz. 17.00 (wakacje: godz. 18.00) .

W dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (wyjątek w piątek - informacja wyżej).

W październiku - po Mszy Świetej o godz. 17.00 RÓŻANIEC; Koronka po Mszy Świetej o godz. 18.00.

 

Uwagoa: Spowiadamy w czasie każdej Mszy Świetej - wyjątek - Msza Święta o godz. 7.00 - od godz. 6.35 do godz. 6.55. 

Są wyjatki: nie spowiadamy w czasie sprawowania liturgii Triduum Paschalnego.

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA: 

* ks. Ireneusz - proboszcz:

Poniedziałek: godz. 18.30 -19.15

Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

* ks. Zbigniew:

Środa - godz. 16.00 - 17.00;

Sobota - godz. 8.30 - 10.00.

* ks. Zbigniew:

Wtorek: godz. 16.00 - 17.00. 

W piątki, w święta i uroczystości (kościelne i państwowe), gdy są w parfii rekolekcje - kancelaria jest NIECZYNNA! 

 

 

 

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusz:

ks. Zbigniew Skowyra 

ks. 

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon do ks. Zbigniewa:

22 774 44 64  

telefon do ks. proboszcza:

887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR