• Miłosierdzie w Legionowie

KOLĘDA 2022

„COVID”-OWA  WIZYTA  DUSZPASTERSKA

Kolęda 2022

w tym szczególnym czasie ZAPRASZAMY Was na Msze Święte o godz. 18.00,

sprawowane także w intencji mieszkających (domy/bloki):

 

03. 01 poniedziałek    Suwalna A, B;

04. 01 wtorek              Suwalna 1 (J), 2 (H), 3(G);

                                    05.01 środa                 Suwalna 4 (F), 5 (E), 6 (D);

07.01 piątek                Jaśminowa, Herberta; Suwalna – domy (od Grzybowej do Alei Legionów),

                                    osiedle: Suwalna 40 B-G (I i II);

08.01 sobota               Choinowa, Bukowa w Łajskach, Białobłocka, Paprociowa, Modrzewiowa,

                                    Al. Róż na Łajskim, Grzybowa – domy (bez bloku nr. 3),

                                    Suwalna – domy (od Choinowej do Grzybowej), Sikorskiego;

 

                                    10. 01 poniedziałek    Suwalna 8, 9 c, 10, 11, 12, Grzybowa 3;

11. 01 wtorek              Olszankowa C, D;

12. 01 środa                Olszankowa – domy

13. 01 czwartek          Suwalna 17, 19, 20; Olszankowa E;

                                    14. 01 piątek               Krucza;

15. 01 sobota              Al. Legionów;

 

                                    17. 01 poniedziałek    Targowa;

18. 01 wtorek             Narutowicza;

19. 01 środa                Brzozowa w Łajskach, Mireckiego, Jana Pawła I, Krótka, Kościelna,

                                    Baczyńskiego;

                                    20. 01 czwartek          Kolejowa;

21. 01 piątek               Świerkowa, Klonowa, Dębowa, Olszowa, Jodłowa, Grabowa, Akacjowa,

                                    Wiśniowa, Sosnowa;

22. 01 sobota              Staffa, Kochanowskiego, Kossaka, Wardenckiego, Dąbrowskiego, Leśmiana,

                                     Asnyka, Projektowana;

 

24. 01 poniedziałek    Orzechowa, Leszczynowa, Al. Róż , Sadowa, Żelazna;

                                    25. 01 wtorek              Topolowa, Niklowa, Srebrna;

                                    26. 01 środa                Złota, Morwowa, Brzozowa, Miedziana, Gawryszewskiego, Wronia;

27. 01 czwartek          POW 2a, 3, 4;

28. 01 piątek               POW - pozostałe domy i Smereka;

29.01 sobota               Wyszyńskiego, Kamienna, Okrzei, Szczygla;

 

                                    31.01 poniedziałek     Bandurskiego, Paderewskiego

 

UWAGA:

* Jako duszpasterze par. Miłosierdzia Bożego jesteśmy otwarci na zaproszenia indywidualne do Waszych domów/mieszkań – prosimy o umówienie terminu z konkretnym kapłanem;

* Na stoliku (prasa) będą wyłożone czyste karty „kolędowe” dla mieszkańców – prosimy o ich wypełnienie (zapisanie do parafii) nowych Rodzin, czy mieszkańców (także po zmianie miejsca zamieszkania w obrębie terenu naszej parafii);

* Ofiary składane na tacę (i koperty) w czasie tych Eucharystii są przeznaczone na potrzeby parafii;

 

Czas Covidu (lęk o siebie i najbliższych) ograniczył boleśnie nasze kontakty rodzinne czy międzyludzkie. Prosimy o spotkanie wokół ołtarza, by słuchanie Słowa Bożego i by dotknięcie Chrystusa w Komunii Świętej umacniały nas w pielgrzymce do ostatecznego spotkania ze Zbawicielem w chwili naszej śmierci.

Zapraszamy

 ks. Radosław, ks. Zbigniew i ks. Ireneusz-proboszcz.

 

 

Obrzęd błogosławieństwa domu na czas pandemii

Obrzędy wstępne:
 

Głowa Rodziny (Ojciec, Matka, może być także ktoś najstarszy w domu):
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W. Na wieki wieków. Amen.


Dzięki Bożej dobroci i naszej zapobiegliwości zbudowaliśmy ten (nowy) dom (mamy to mieszkanie), w którym jesteśmy „u siebie” jako jedna kochająca się rodzina. Dom jest konieczny do prawidłowego rozwoju ludzkiej osoby. Człowiek bowiem jest z natury istotą społeczną, otwartą na bogactwo duchowe innych osób. Dzięki więzi, jaka tworzy się w rodzinie, wchodzimy we wspólnotę narodu i Kościoła. Niech obrzęd błogosławieństwa domu będzie dla nas także wezwaniem do przebaczenia i odnowienia miłości, która winna budować relacje miedzy nami.
 

Modlitwa wstępna:

Panie, Jezu Chryste, Ty przyrzekłeś, że gdzie dwaj albo trzej zgromadzą się w imię Twoje, tam Ty będziesz pośród nich, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

Chryste, Ty przez swoją mękę, Krzyż i zmartwychwstanie uczyniłeś nas współmieszkańcami świętych i domownikami Boga, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

Panie, Ty obiecałeś, że Twój Ojciec wysłucha każdą modlitwę zanoszoną w imię Twoje, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.


Prowadzący modlitwę dodaje:

Panie, Jezu Chryste, Ty wstąpiłeś do domu celnika Zacheusza i przemieniłeś jego życie; przybądź i do nas ze swoim błogosławieństwem, aby zbawienie stało się udziałem tego domu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

Czytanie słowa Bożego:

Posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza ( Mt 7,24 - 28)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Każdego , kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.”
 

Albo:
 

Posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 19,1-10):
„W owym czasie Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: "Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu". Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: "Do grzesznika poszedł w gościnę". Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: "Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie". Na to Jezus rzekł do niego: "Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło".”

 

Prośby:

Wdzięczni Bogu za to, że pozwolił nam zbudować ten dom, i pamiętając o naszym powołaniu do przebywania na wieki w Jego domu, nie ręką ludzką uczynionym, módlmy się w potrzebach wszystkich ludzi i o zbawienie całego świata. Wołajmy z ufnością:       Wysłuchaj nas Panie

 

Boże, Ty przez usta Apostoła obiecałeś, że będziemy mieli „dom nie ręką ludzką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie”, - spraw, aby wszyscy chrześcijanie, budujący domy na tej ziemi, pragnęli na wieki mieszkać w Twoim domu.

 

Boże, Twój Syn Jednorodzony nie miał na ziemi miejsca, gdzie by głowę mógł skłonić, - okaż miłosierdzie wszystkim, którzy są pozbawieni ojczyzny, pracy, rodziny i dachu nad głową.

 

Boże, Ty dałeś ludziom ziemię, aby czynili ją sobie poddaną i czerpali z niej pożywienie, - spraw, aby na tej ziemi, która jest ojczyzną wszystkich ludzi, nikt nie cierpiał z powodu niesprawiedliwości, wojen i krzywdy. Broń nasze Rodziny, przyjaciół, znajomych i mieszkających w naszej Ojczyźnie od skutków pandemii.

 

Boże, Ty ustanowiłeś rodzinę jako pierwszą komórkę życia ludzkiej społeczności i jako domowy Kościół, - wejrzyj na rodziny rozbite, nie mające własnego domu, zagrożone nałogami i przyjdź z pomocą.

 

Boże, Twój Syn żyjąc w nazaretańskim domu z Maryją i Józefem, uświęcił ludzką rodzinę, - błogosław tu zgromadzonym i spraw, aby wiernie naśladowała przykład Pana Jezusa i Jego ziemskich rodziców.

 

Modlitwa błogosławieństwa:

Panie, nawiedź ten dom i ochroń go przed zakusami nieprzyjaciela. Niech święte anioły przybędą, by zachować nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech zostanie z nami. Przez Chrystusa, Pana Naszego, Amen.

Panie Jezu Chryste, który nakazałeś swoim uczniom, by nieśli pokój mieszkańcom domów, do których wejdą, prosimy Cię, uświęć ten dom (mieszkanie) przez naszą ufną modlitwę i Twoją najdroższą Krew.

Niech spłynie nań Twoje błogosławieństwo i pokój w obfitości. Niech przyjdzie do niego zbawienie, jak przyszło do domu Zacheusza, kiedy Ty do niego wszedłeś.

Nakaż swoim aniołom strzec tego domu i wyrzucać z niego wszelkie siły zła. Spraw, by wszyscy jego mieszkańcy podobali się Tobie i przez swe dobre uczynki w swoim czasie zasłużyli na przyjęcie do Twojej niebieskiej siedziby.

Prosimy Cię o to w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen

 

Odmówmy razem modlitwę „Pod Twoją obronę”

Zakończenie obrzędu:

Prowadzący modlitwę udziela błogosławieństwa domownikom:

Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Niech więc pokój i Boże błogosławieństwo spoczną na naszym domu i napełnią serca mieszkańców.

Czyniąc znak krzyża mówi:

Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty. Amen.
 

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30 (intencje zbiorowe), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

W piątki o godz. 15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA: Droga Krzyżowa i Eucharystia (intencje zbiorowe, zwłaszcza modlitwa za zmarłych miesiąc po śmierci/pogrzebie) - kończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia na początku następnej Mszy Świętej o godz. 17.00 (wakacje: godz. 18.00) .

W dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (wyjątek w piątek - informacja wyżej).

W październiku - po Mszy Świetej o godz. 17.00 RÓŻANIEC; Koronka po Mszy Świetej o godz. 18.00.

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA: 

* ks. Proboszcz:

Poniedziałek: godz. 18.00 -19.00

i Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

* ks. Radosław:

Środa: godz. 16.00 - 17.00.

* ks. Zbigniew:

Wtorek - godz. 16.00 - 17.00

i Sobota: godz. 8.30 - 10.00.

W piątki kancelaria jest NIECZYNNA!

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusze:

ks. Radosław Lipiński

ks. Zbigniew Skowyra 

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon do ks. wikariuszy:

22 774 44 64  

telefon do ks. proboszcza:

887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR