• Miłosierdzie w Legionowie

śp ks. prał. Witold Stanisław Och

W piątek, 12 kwietnia 2024,
w godzinach porannych (8.15),
w Domu Księży Emerytów w Łomiankach
w wieku 82 lat,
w 59. roku kapłaństwa
zmarł


ś. † p.
ks. prał. Witold Stanisław Och


b. proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie,
św. Stanisława w Siennicy i św. Anny w Kiczkach.

Ksiądz Witold Stanisław Och urodził się 2 stycznia 1942 roku w Pożarowie, w diecezji siedleckiej. Pochodził z parafii Wniebowzięcia NMP w Kocku.

Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1965 roku, w diecezji siedleckiej, z rąk bp. Ignacego Świrskiego. Pierwszych osiem lat pracy duszpasterskiej poświęcił wiernym diecezji siedleckiej jako wikariusz parafii: Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie (1965  –  1966), Świętych Apostołów Andrzeja i Bartłomieja w Osiecku (1966-1967), św. Stanisława BM w Siedlcach (1967-1968) oraz Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim (1972-1973). Lata 1968-1972 poświęcił na studia podyplomowe w zakresie teologii pastoralnej na KUL-u; zostały zwieńczone uzyskaniem stopnia licencjata.

W latach 1973-1974 przebywał w Serpelicach i Nowym Mieście nad Pilicą, w klasztorach ojców Kapucynów.

Z początkiem 1975 roku śp. ks. Witold rozpoczął pracę w strukturach archidiecezji warszawskiej. Był wikariuszem parafii: św. Jana Kantego w Legionowie (1975-1977), św. Michała Archanioła w Goszczynie (1977 – 1982) oraz św. Jana Kantego w Warszawie na Żoliborzu ( 1982-1983). Po tym okresie, 17 stycznia 1983 roku został inkardynowany do prezbiterium archidiecezji warszawskiej.

Jesienią tego samego 1983 roku skierowano go do parafii św. Anny w Kiczkach. Najpierw został tzw. wikariuszem ekonomem, a następnie – przy braku sprzeciwu władz administracyjnych (Urząd do Spraw Wyznań) – z początkiem roku 1984 mógł podjąć pełne obowiązki proboszcza tej parafii. Pełnił je do września 1987 roku, kiedy powierzono mu zadania proboszcza parafii św. Stanisława BM w Siennicy (do 1995).

Po nowym podziale administracyjnym Kościoła w Polsce w roku 1992, już jako kapłan diecezji warszawsko-praskiej ks. Witold Och został mianowany przez bp. Kazimierza Romaniuka pierwszym proboszczem powstającej od 1980 roku parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie (1995-2017). Za czasów jego posługi doszło do ukończenia i konsekracji świątyni.

W archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej śp. ks. Witold pełnił funkcję wicedziekana Dekanatu Siennickiego (1987 – 1995) oraz diecezjalnego duszpasterza rolników (1992-2017).

Bp Kazimierz Romaniuk odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu  (24.12.1993) zaś abp Sławoj Leszek Głódź powołał go w skład Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie jako jej kanonika gremialnego (02.06.2002).

 

Msza żałobna dla dekanatu legionowskiego zostanie odprawiona
we wtorek 16 kwietnia o godz. 19:00
w parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie.

Msza pogrzebowa w środę 17 kwietnia 2024 roku o godz. 12.00
w parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie.
Po niej złożenie ciała Zmarłego na cmentarzu parafialnym w Legionowie

Dobry Jezu, okaż Księdzu Witoldowi swoje miłosierdzie!

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30 (intencje zbiorowe), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

W piątki o godz. 15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA: Droga Krzyżowa i Eucharystia (intencje zbiorowe, zwłaszcza modlitwa za zmarłych miesiąc po śmierci/pogrzebie) - kończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia na początku następnej Mszy Świętej o godz. 17.00 (wakacje: godz. 18.00) .

W dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (wyjątek w piątek - informacja wyżej).

W październiku - po Mszy Świetej o godz. 17.00 RÓŻANIEC; Koronka po Mszy Świetej o godz. 18.00.

Uwagoa: Spowiadamy w czasie każdej Mszy Świetej - wyjątek - Msza Święta o godz. 7.00 - od godz. 6.35 do godz. 6.55. 

Msze Święte w dni powszednie od 24 czerwca do 24 sierpnia 2024: * Poniedziałek – Sobota o godz. 7.00 i 18.00; * W Piątki dodatkowo „Godzina Miłosierdzia” o godz. 15.00 (Droga Krzyżowa i Eucharystia). * Sakrament pokuty i pojednania (Spowiedź Święta) na 30 minut przed Mszą Świętą.

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA: 

* ks. Ireneusz - proboszcz:

Poniedziałek: godz. 18.30 -19.15

Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

* ks. Zbigniew:

Środa - godz. 16.00 - 17.00;

Sobota - godz. 8.30 - 10.00.

* ks. Zbigniew:

Wtorek: godz. 16.00 - 17.00. 

W piątki, w święta i uroczystości (kościelne i państwowe), gdy są w parfii rekolekcje - kancelaria jest NIECZYNNA! 

Od 24 czerwca do 28 września 2024 kancelaria parafialna będzie czynna: * Poniedziałek – Czwartek: w godz. 16.00 - 17.00; * W Piątki kancelaria jest NIECZYNNA!!! * Sobota – godz. 8.30 – 10.00.

 

 

 

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusz:

ks. Zbigniew Skowyra 

ks. 

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon do ks. Zbigniewa:

22 774 44 64  

telefon do ks. proboszcza:

887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR