• Miłosierdzie w Legionowie

Jak odróżnić cuda od demonicznych kłamstw?

Jak odróżnić cuda od demonicznych kłamstw?

 

Nadnaturalne zjawiska nie zawsze pochodzą od Boga - mówi Adam Blai - ustanowiony przez Kościół ekspert w dziedzinie demonologii religijnej i egzorcyzmów w diecezji Pittsburgh. Członek pomocniczy Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów z siedzibą w Rzymie.

 

Ireneusz Korpyś (IK): W Starym Testamencie Bóg dokonywał cudów, by ludzi wynagrodzić lub ukarać W Nowym Testamencie cuda dokonane przez Jezusa miały być dowodem Jego Boskości. Jaka jest obecnie przyczyna dokonywania cudów przez Boga?

Adam Blai: Myślę, że cuda są zwykle po to, aby udowodnić, iż Kościół katolicki jest prawdziwym Kościołem oraz że kapłaństwo pochodzi od Jezusa. Cuda świadczą też o tym, że niektórzy ludzie są bardzo blisko Boga. Bóg może robić, co chce, ale wydaje się, że pragnie działać przez nasze dobre czyny i intencje. Myślę, że chce, abyśmy kochali siebie nawzajem i postępowali zgodnie z tą miłością.

 

IK: Nadnaturalne zjawiska nie zawsze pochodzą od Boga. Gdy prześledzimy żywoty świętych, dostrzeżemy niekiedy, że otoczenie odnosiło się z niedowierzaniem do cudownych zjawisk. Na wieść np. o lewitacjach św. Józefa z Kupertynu niektórzy myśleli, że mają one pochodzenie demoniczne, święty był nawet przesłuchiwany przez inkwizycję. Jak wobec tego odróżnić cud od demonicznego zwiedzenia?

Zdarzenie nadprzyrodzone jest ponad naturą i tylko Bóg jest ponad naturą. Każde takie wydarzenie jest zawsze cudem pochodzącym od Boga. Zdarzenia nadprzyrodzone są zdarzeniami poza naturą, ale nie ponad nią. Demony nie mogą czegoś stworzyć, ale mogą przenieść przedmiot z jednego miejsca na drugie i sprawić, że będzie się wydawało, iż coś stworzyły. Nie mogą też leczyć, ale mogą usunąć fałszywy ból, który tworzą, i sprawić, że będzie się wydawało, iż coś wyle­czyły. Ostatecznie osobę należy oceniać na podstawie owoców jej działania w czasie, dlatego Kościół powoli i ostrożnie bada życie potencjalnego świętego.

 

IK: W wykazie cudów niezbędnych do kanonizacji najczęściej pojawiają się uzdrowienia. Dlaczego cuda medyczne dominują w procesach kanonizacyjnych?

Cud medyczny to rodzaj cudu, który można zbadać za pomocą pomiarów i zweryfikować za pomocą nauk medycznych. Dowód cudu medycznego jest trwały, nie jest tylko czymś, o czym ktoś twierdzi, że to widział.

 

IK: O zdrowie modli się wiele osób, ale nie każda otrzymuje łaskę uzdrowienia. Co decyduje o tym, kto otrzyma uzdrowienie?

Musimy zaakceptować Bożą wolę wobec danej osoby. Czasami wolą Boga jest, aby była ona chora. Osoba ta bowiem może tego potrzebować, by przez doświadczenie cierpienia dojrzewać do tego, by ufać Bogu w dobrych i złych czasach. Zawsze istnieje powód Bożej woli, a jest nim niezmiennie to, aby dusza wzrastała w świętości i trafiła do nieba.

 

IK: Wielu ludziom, szczególnie niewierzącym, cuda mogą się wydawać zmyślonymi bajkami. Jak Pan przekona ich do tego, że świat duchowy istnieje?

Jezus czynił cuda, które były fizyczne i widoczne dla ludzi, a których nie mogli wytłumaczyć. Dokonywał również niewidocznych uzdrowień emocjonalnych i fizycznych, które były cudami, ale znaki uczynione dla ludzi były konkretne i możliwe do zaobserwowania.

 

IK: Obecnie, gdy nauka i sfera religijna coraz mocniej wzajemnie się do siebie odnoszą, wiele zjawisk, które dawniej wydawały się nadprzyrodzone, okazuje się zwyczajnymi. Jak więc dziś weryfikuje się cuda?

Cuda, które są weryfikowane, to prawie zawsze uzdrowienia. Są one badane przez lekarzy spoza Kościoła, aby udowodnić, że są: natychmiastowe, kompletne, trwałe i niewytłumaczalne przez nauki medyczne. Istnieją cuda, które są badane przez Kościół bez składania publicznego oświadczenia i które mogą być dowolnego rodzaju. Weryfikacji dokonują eksperci w dowolnej dziedzinie nauki, która ma zastosowanie do zjawiska, które może być cudem.

 

IK: W naszym społeczeństwie pokutuje pogląd, że osoby doświadczające cudu mogą być jeśli nie oszustami, to osobami chorymi psychiczne. Jak rozróżnić chorobę psychiczną i mistycyzm?

Istnieje wiele oznak prawdziwego mistycyzmu: pokora, brak pragnienia skupienia na sobie uwagi lub bycia znanym (chyba że Bóg każę mistykowi być znanym), brak pragnienia pieniędzy lub prezentów jakiegokolwiek rodzaju, zawsze wskazywanie na Jezusa jako źródło cudów i niezaprzeczanie nauczaniu Kościoła lub Biblii.

 

IK: Naiwne przyjmowanie twierdzeń o wizjach i cudach jest niebezpieczne, pokazuje to przykład fałszywej hiszpańskiej mistyczki s. Magdaleny od Krzyża z zakonu św. Elżbiety od Aniołów. Co się wówczas wydarzyło?

Siostra Magdalena od Krzyża (żyjąca na przełomie XV i XVI wieku - przyp. red.) była zakonnicą, która zawarła układ z demonami. Pragnęła władzy i sławy w Kościele, dlatego zdecydowała się na to, że zostanie opętana, w zamian za tworzenie przez demony fałszywych cudów. Przez pewien czas była sławna i potężna, ale potem, jak zawsze bywa w takich przypadkach, diabeł zwrócił się przeciwko niej, a jej kłamstwa zostały ujawnione.

 

IK. Pomagał Pan w przeprowadzaniu setek egzorcyzmów. Na czym polega Pańskie asystowanie przy obrzędzie egzorcyzmu?

Pomagam uczyć księży, jak odprawiać egzorcyzmy. Jestem jak trener, wskazuję, co się dzieje, co dane zachowanie oznacza i jak na nie zareagować. Mam doświadczenie i wiem, co robi demon. Wiem również, kiedy egzorcyzm będzie mógł posunąć się naprzód. Dodatkowo przybliżam te te­maty w książkach i artykułach, a także podczas wystąpień na konferencjach. Wszystko po to, by kapłani mogli w lepszy sposób pomagać ludziom uwolnić się od zła.

 

IK: Jak zachowuje się demon w czasie egzorcyzmowania?

Aby udowodnić istnienie demona, należy zwrócić uwagę na: znajomość u danej osoby wszystkich języków, znajomość tajemnic, których ona nie mogła znać, reakcję na świętość, a także na siłę wykraczającą poza jej stan wżyciu.

 

IK: Jakich sztuczek używają demony?

Demony udają ludzi, których znamy. Często mówią o prywatnych faktach, które zna tylko ta osoba. Mogą również stworzyć dźwięk głosu tej osoby. Udają, że szanują ludzi, którzy uprawiają czarną magię, i to, że im służą. To udawanie odbywa się do momentu, gdy osoba jest tak zadłużona duchowo u demona, że nie może się wycofać. Wtedy demon daje jej znać, że to on teraz rządzi.

 

IK: Ostatnie lata są swoistym renesansem spirytyzmu. Dlaczego komunikowanie się z duchami jest niebezpieczne?

Jest to surowo zabronione w Biblii. Mówimy o wywoływaniu zmarłych w celu komunikowania się z nimi. Jest to również naruszenie pierwszego przykazania, ponieważ człowiek zwraca się wówczas do stworzonego ducha zamiast do Boga. Może to wplątać tę osobę w sytuację, gdy straci kontrolę nad swoim życiem. Demony zaproszone przez człowieka wykorzystują to potem często w brutalny sposób.

 

Za: niedziela, nr 4/28.01.2024,s.6-7.

 

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30 (intencje zbiorowe), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

W piątki o godz. 15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA: Droga Krzyżowa i Eucharystia (intencje zbiorowe, zwłaszcza modlitwa za zmarłych miesiąc po śmierci/pogrzebie) - kończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia na początku następnej Mszy Świętej o godz. 17.00 (wakacje: godz. 18.00) .

W dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (wyjątek w piątek - informacja wyżej).

W październiku - po Mszy Świetej o godz. 17.00 RÓŻANIEC; Koronka po Mszy Świetej o godz. 18.00.

Uwagoa: Spowiadamy w czasie każdej Mszy Świetej - wyjątek - Msza Święta o godz. 7.00 - od godz. 6.35 do godz. 6.55. 

Msze Święte w dni powszednie od 24 czerwca do 24 sierpnia 2024: * Poniedziałek – Sobota o godz. 7.00 i 18.00; * W Piątki dodatkowo „Godzina Miłosierdzia” o godz. 15.00 (Droga Krzyżowa i Eucharystia). * Sakrament pokuty i pojednania (Spowiedź Święta) na 30 minut przed Mszą Świętą.

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA: 

* ks. Ireneusz - proboszcz:

Poniedziałek: godz. 18.30 -19.15

Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

* ks. Zbigniew:

Środa - godz. 16.00 - 17.00;

Sobota - godz. 8.30 - 10.00.

* ks. Zbigniew:

Wtorek: godz. 16.00 - 17.00. 

W piątki, w święta i uroczystości (kościelne i państwowe), gdy są w parfii rekolekcje - kancelaria jest NIECZYNNA! 

Od 24 czerwca do 28 września 2024 kancelaria parafialna będzie czynna: * Poniedziałek – Czwartek: w godz. 16.00 - 17.00; * W Piątki kancelaria jest NIECZYNNA!!! * Sobota – godz. 8.30 – 10.00.

 

 

 

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusz:

ks. Zbigniew Skowyra 

ks. 

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon do ks. Zbigniewa:

22 774 44 64  

telefon do ks. proboszcza:

887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR