• Miłosierdzie w Legionowie

Objawienia Świętego Józefa (Itapiranga)

Objawienia Świętego Józefa (Itapiranga)

Wielu ludzi wie o zatwierdzonych objawieniach Matki Bożej. Ale tylko garstka zdaje sobie sprawę z tego, że w latach 1994-1998 miały miejsce objawienia w Itapiranga, w Brazylii, gdzie objawiał się św. Józef w towarzystwie Maryi i Jezusa.

W styczniu 2010 r. po wielu badaniach, modlitwach, refleksjach, obserwacjach i widząc wzrost życia wiarą tysięcy ludzi, miejscowy ordynariusz, biskup Carillo Gritti ogłosił Dekret Kultu potwierdzający objawienia w Itapiranga, a we wcześniejszym dokumencie stwierdził, że mają one „nadprzyrodzony charakter”.

W innym dokumencie stwierdził, że ze względu na objawienia Matki Bożej z lat 2005-10, która wzywała do nabożeństwa do trzech Najświętszych Serc Jezusa, Maryi i Józefa, podjęto pierwszy etap budowy nowego sanktuarium z zapewnieniem, że będzie to miejsce pielgrzymek, a nawrócenia, do których tylko Bóg przez wstawiennictwo Maryi może doprowadzać, były dotąd dla niego i oświeconych dusz, wystarczającym powodem, by zobaczyć w tych wizjach i przekazach palec Boży.

Z tą aprobatą Kościoła św. Józef zrobił kolejny krok, w którym nadal uzyskuje rozgłos, na jaki zasługuje jako jeden człowiek z całej wieczności, którego Bóg wybrał na głowę Świętej Rodziny. W 1962 r. jego imię zostało dodane do pierwszej modlitwy Eucharystycznej w Mszy św., a w 2013 r. na jego święto 1 maja papież Franciszek włączył św. Józefa do wszystkich innych modlitw Eucharystycznych.

Najpierw trochę tła. W 1994 r. w Manaus, w Brazylii 22-letni student Edson Glauber doświadczył objawienia Matki Bożej z Jezusem i św. Józefem. Objawienia trwały nadal, kiedy wrócił do rodzinnego Itapiranga, które leży około 650 mil na południowy zachód od Sao Paulo i około 880 mil od Rio de Janeiro. Kolejnych ponad 770 mil na południowy zachód znajduje się miejsce innych uznanych objawień w San Nicolas, w Argentynie1.

Matka Edsona, Maria do Carmo, ujrzała także część objawień. Biskup Gritti, który zmarł w czerwcu 2016 r., spotkał się z nimi kilka razy. Odprawiał publicznie Mszę św. w miejscu objawień i pomógł tam zbudować świątynię.

Maryja objawiła się jako „Królowa Różańca i Pokoju”. Podobnie jak w Fatimie, jej przekazy podkreślały potrzebę nawrócenia, odmawianie Różańca, uczestnictwo w Mszy św., wzywały do spowiedzi i Komunii św. oraz do pokuty, aby uratować świat pogrążony w niedowiarstwie i grzechu. Wraz z Panem Jezusem nakłaniała do nabożeństwa do Najczystszego Serca św. Józefa.

Przykłady objawień i obietnic

Główne objawienia św. Józefa rozpoczęły się 1 marca 1998 r. Mówił o nabożeństwie do Jego Najczystszego Serca i uczynił pierwszą z kilku obietnic. Zaczął : „Mój drogi synu, Nasz Pan Bóg posłał mnie, bym powiedział ci o wszystkich łaskach, jakie wierni otrzymają z mojego Najczystszego Serca, które ma być czczone, jak chcą tego Jezus i moja błogosławiona żona... Dzięki nabożeństwu do mojego Najczystszego Serca, wiele dusz zostanie uratowanych z rąk diabła. Nasz Pan Bóg pozwolił mi odkryć ci obietnice mojego Serca.

Tak jak ja jestem uczciwy i sprawiedliwy w oczach Boga, wszyscy, którzy mają nabożeństwo do mego Serca, będą także czyści, sprawiedliwi i święci w Jego oczach. Będę napełniał cię tymi łaskami i cnotami, dzięki czemu będziesz wzrastał każdego dnia na drodze świętości”.

Następnego dnia św. Józef przyszedł z Dzieciątkiem Jezus, spoczywającym na jego sercu. Józef ujawnił że Bóg chciał dać niezliczone łaski poprzez nabożeństwo do jego serca. „Mój syn i Pan Jezus, którego wychowywałem tutaj na ziemi z ojcowską miłością, pragnie, żeby wszyscy ludzie praktykowali nabożeństwo do mojego Serca, za tych wszystkich, którzy potrzebują łask z nieba”.

We wcześniejszych objawieniach Dziewica Maryja i Jezus upewnili Edsona, że Józef otrzymał wielką moc i chwałę, a w tych czasach Bóg chce, żeby ludzie i świat zostali poświęceni Sercu św. Józefa. Potem przyszła druga obietnica.

„Obiecuję wszystkim, którzy czczą moje Najczystsze Serce i którzy robią tu na ziemi dobre uczynki na rzecz najbardziej potrzebujących, a zwłaszcza chorych i umierających, dla których jestem pocieszycielem i opiekunem, że otrzymają w ostatnim momencie ich życia łaskę dobrej śmierci. Ja sam będę dla tych dusz ich wnioskodawcą do mojego Syna Jezusa i wraz z moją małżonką, Najświętszą Maryją Panną, będziemy pocieszać je naszą świętą obecnością w ich ostatnich godzinach na ziemi, a one będą odpoczywać w pokoju naszych serc.

Tak jak widziałem mojego Syna Jezusa opierającego głowę na moim sercu, tak ja i moja małżonka, Święta Maryja, weźmiemy te dusze do chwały Raju, w obecności Zbawiciela, mojego Syna Jezusa Chrystusa, tak żeby mogły spoczywać i skłaniać się ku Jego Najświętszemu Sercu…”.

Straszne ostrzeżenia

Św. Józef nie unikał stanu ludzkich serc. Wyjaśniał, „jak grzech rozprzestrzenia się niezwykle silnie ! Ludzie dają się prowadzić przez najbardziej podstępne zakusy diabła. Wróg zbawienia chce zniszczyć wszystkich ludzi tak, że w ten sposób, wszyscy zostaną zgubieni. Jest on zazdrosny i nienawidzi całej rasy ludzkiej. Tak wielu przechodzi przez próby i pokusy, rzucane w każdej chwili przez przeciwnika Boga, starającego się zniszczyć śmiertelne dusze ludzkie, które zostały przez Boga stworzone”.

Św. Józef odsłonił główny atak przeciwko nam, coś, co spotęgowało się od 1998 r.

„Środkami, które on przeważnie wykorzystuje są grzechy przeciwko świętej czystości, gdyż czystość jest jedną z cnót najbardziej ukochanych przez Boga, a szatan pragnie w ten sposób zniszczyć obraz Boga obecny w każdym stworzeniu dzięki tej cnocie. I to właśnie z tego powodu Bóg prosi całą ludzkość o nabożeństwo do mego Najczystszego Serca. Chce On dać ludziom łaskę do przezwyciężenia pokus i ataków diabła w ich codziennym życiu”.

Św. Józef może chronić nas w czasie tych ataków. Jego litania nazywa go „najczystszym” i „postrachem duchów piekielnych”. Św. Józef uczynił następującą obietnicę. „Wezwanie mojego imienia wystarczy, by zmusić demony do ucieczki ! Obiecuję wszystkim wiernym, że cześć dla mojego Najczystszego Serca z wiarą i miłością, łaska życia ze świętą czystością duszy i ciała oraz siła opierająca się wszystkim atakom i pokusom szatana spowodują, że ja sam będę nadzwyczajnie ich chronił”.

Powiedział, że łaska dla ich członków rodziny będzie także potrzebowała Bożej pomocy.

Nadzieja dla grzeszników

Św. Józef pragnie, by wszyscy grzesznicy nawrócili się i zostali zbawieni. „Wielu jest takich, którzy są daleko od Boga z powodu swoich grzechów ciężkich. Wielu z nich, moich dzieci, jest w takim stanie, ponieważ pozwalają sobie ulegać pokusom diabła. Wróg zbawienia sprawia, że myślą oni, iż nie ma rozwiązania ani powrotu, ponieważ zwątpili i nie ufali Bożemu miłosierdziu. Będą to łatwe cele dla diabła”.

Ale mówi on do „wszystkich grzeszników, nawet tych, którzy popełnili najstraszniejsze grzechy, żeby wierzyli w miłość i przebaczenie Boga, a także zaufali mi i mojemu wstawiennictwu. Wszyscy ci, którzy z ufnością uciekają się do mnie, mogą być pewni mojej pomocy w odzyskaniu łaski i miłosierdzia Bożego”.

Nie chcąc, by grzesznicy tracili nadzieję, obiecał tym, którzy zaufali jego Najczystszemu Sercu i z oddaniem czcili je, „łaskę pocieszenia przeze mnie w ich największych cierpieniach duszy oraz w niebezpieczeństwie sądu, kiedy nieszczęśliwie stracili łaskę Bożą ze względu na ich grzechy ciężkie. Tym grzesznikom, którzy uciekają się do mnie, obiecuję łaski mojego Serca w celu poprawy, nawrócenia i szczerego żalu za ich grzechy. Teraz mówię do wszystkich grzeszników : Nie bójcie się diabła i nie rozpaczajcie z powodu waszych przestępstw, ale przyjdźcie, rzućcie się w moje ramiona i znajdźcie schronienie w moim Sercu tak, żebyście mogli otrzymać wszystkie łaski dla waszego wiecznego zbawienia”.

Pomoc przy dzisiejszych problemach

Św. Józef koncentrował się na trudnościach życiowych i proponował pocieszenie. „Mój Syn Jezus, przez moje Serce, chce udzielać wszystkim ludziom Swojego Boskiego błogosławieństwa. Wiem, że wielu z was cierpi mnóstwo wielkich trudności, ponieważ w tych ostatnich czasach ludzie już nie kochają siebie i nie pomagają sobie nawzajem, ale żyją z sercami pełnymi pychy, fałszu, kłamstw, intryg, ambicji, obmowy, małostkowości i wielu złych rzeczy, które są konsekwencją życia dalekiego od Boga”.

Św. Józef powiedział do wszystkich, którzy czczą jego Serce i ufają mu oraz jego wstawiennictwu : „Obiecuję, że nie będą oni porzuceni w ich trudnościach i problemach życiowych. Będę prosił Boga, aby pomógł im, używając Swojej Opatrzności Bożej, w rozwiązaniu ich materialnych i duchowych problemów”.

Matkom i ojcom poświęcającym siebie i swoje rodziny jego Sercu, św. Józef zapewnił pomoc w nieszczęściach i problemach oraz wsparcie w wychowaniu ich dzieci.

Grzech : konsekwencje i opieka Józefa

Małżonek Maryi nie lekceważył aktualnej sytuacji świata, która w 1998 r. znajdowała się ciągle 18 lat przed bezmiarem dzisiejszego rosnącego chaosu duchowego.

Podkreślał : „Mój Syn Jezus jest bardzo oburzony grzechami ludzkości.

Pragnie On przelać swą boską sprawiedliwość na wszystkich ludzi, którzy nie chcą pokutować i nadal uporczywie pozostają przy swoich grzechach. Zobacz, mój synu, trzymam Jego prawą rękę, uniemożliwiając Mu wylanie Jego sprawiedliwości na całą ludzkość. Proszę Go, za pośrednictwem łask mojego Serca i dlatego, że byłem godzien życia u Jego boku, dbając o Niego z miłością ojca w tym świecie, i mając Go kochającego mnie miłością syna, aby nie karał świata za jego zbrodnie, ale żeby z powodu wszystkich moich dzieci, które czczą i będą czciły to moje Najczystsze Serce, wylał Swoje miłosierdzie na świat”.

Wiele grzechów świata wzywa ludzkość do nawrócenia i czynienia pokuty, mówił, „bo Bóg jest stale obrażany przez niewdzięcznych ludzi. Dziś jest tak wiele zniewag, świętokradztwa i obojętności u wszystkich ludzi. To z tego powodu wydarza się tak wiele nieszczęść, jak wojny, głód i choroby, i tak wiele innych smutnych rzeczy człowiek cierpi z powodu swojego buntu przeciwko Bogu”.

Św. Józef przedstawił jasno konsekwencje buntu. „Bóg pozwala ludziom podążać własnymi ścieżkami, aby pokazać je wszystkie, ale bez Niego, nigdy nie będą szczęśliwi. Pozwala ludziom przejść przez tak wiele cierpienia, żeby również pokazać im konsekwencje, jakie grzech sprowadza do ich życia, a następnie sprawiedliwość Boża karze ludzkość za jej uporczywość w nieposłuszeństwie Woli Bożej”.

Zwrócił uwagę, że ludzkość jest „coraz bardziej uporczywa w swoich przestępstwach” z powodu troski o doczesne przyjemności, „zamiast kochać Boga i Jego przykazania. Ale sprawiedliwość Boża jest w zasięgu ręki w sposób nigdy wcześniej nie widziany i nadejdzie nagle na cały świat”.

To powinno nami wstrząsnąć, ale najpotężniejszy święty przedstawia rozwiązanie pełne nadziei. Wszyscy ci, którzy czczą jego Najczystsze Serce „otrzymają łaskę mojej ochrony od wszelkiego zła i niebezpieczeństw. Ci, którzy poddadzą się mi, nie zostaną zabici przez nieszczęścia, wojny, głód, choroby i inne kataklizmy ; moje Serce będzie dla nich bezpiecznym miejscem dla ich ochrony. Tutaj, w moim sercu, wszyscy będą chronieni przed sprawiedliwością Bożą w dniach, które nadejdą. Wszyscy, którzy poświęcają się mojemu Sercu, czcząc je, będą postrzegani przez mojego Syna Jezusa oczami łaski. Jezus wyleje swoją miłość i weźmie do chwały Swojego Królestwa wszystkich tych, których umieszczę w moim Sercu”.

Pierwsze środy − Prośba i obietnica

Gdy św. Józef pojawił się w pierwszą środę marca 1998 roku, miał specjalną prośbę. Z nabożeństwami pierwszego piątku i pierwszej soboty, dawał nam nabożeństwo towarzyszące. Powiedział :

„W każdą pierwszą środę miesiąca, moje Najczystsze Serce wylewa wiele łask na wszystkich, którzy polegają na moim wstawiennictwie. W te środy ludzie nie są obsypywani prostymi łaskami, ale bardzo silnym strumieniem nadzwyczajnych łask ! Podzielę się z tymi, którzy czczą mnie i polegają na wszystkich moich błogosławieństwach, wszystkimi tymi cnotami i całą tą miłością, jaką otrzymałem od mojego Boskiego Syna Jezusa i mojej małżonki, Najświętszej Maryi Panny, żyjąc jeszcze na tym świecie oraz wszystkimi łaskami, które nadal otrzymuję w chwale Raju”.

Prośba przyszła z jego wielką „obietnicą wstawiania się przed Nim za tych, którzy przychodzą do mnie, czcząc to moje Serce. Będę udzielał im łask, żeby byli w stanie rozwiązać najtrudniejsze problemy i pilne potrzeby, które w oczach człowieka wydają się niemożliwe do rozwiązania, ale dzięki mojemu wstawiennictwu u Boga, staną się możliwe. Udzielę łask mojego Serca wszystkim grzesznikom, więc mogą się nawrócić”. (Św. Józef uczynił tę samą prośbę podczas objawień Matki Bożej Ameryki w marcu 1958 r., prosząc byśmy odmawiali Tajemnice Radosne Różańca na pamiątkę jego życia z Jezusem i Maryją i miłości, jaką żywił do nich oraz smutku, jaki cierpiał z nimi, a także przystępowali do Komunii Świętej z miłością, którą otrzymał od Zbawiciela i za każdym razem, gdy trzymał w ramionach Jezusa.)

Potwierdzone przez żonę Maryję

Pod koniec objawień jej męża, Najświętsza Maria Panna sama uczyniła obietnicę : „Wszyscy, którzy czczą Najczystsze Serce św. Józefa skorzystają z mojej macierzyńskiej obecności w ich życiu w szczególny sposób. Tym, którzy proszą o jego Serce z ufnością, obiecuję wstawiennictwo przed Ojcem Przedwiecznym, moim Boskim Synem Jezusem i Duchem Świętym. Uzyskam dla nich od Boga łaskę osiągnięcia doskonałej świętości w cnotach świętego Józefa, osiągając w ten sposób doskonałą miłość, jaką żył Józef. Ludzie będą uczyli się kochać mojego Syna Jezusa i mnie z taką samą miłością jak mój Najczystszy Małżonek Józef, otrzymujący najczystszą miłość naszych Serc. Mój Syn Jezus, mój Najczystszy Małżonek Józef i ja jesteśmy po twojej stronie. Nie lękaj się niczego, ponieważ nasze serca zawsze cię będą chronić”.

Nagroda za rozpowszechnianie nabożeństwa do św. Józefa

Jest jeszcze coś innego, co powiedział św. Józef, czego nie powinniśmy lekceważyć.

„Wszyscy ci, którzy propagują nabożeństwo do mego Serca i praktykują je z miłością, mają pewność, że ich imiona będą w nim wyryte, tak jak krzyż mojego Syna Jezusa i „M” Maryi są wygrawerowane na nim...”.

Wreszcie, „żeby wszyscy mogli rozpowszechniać nabożeństwo do mojego Serca, o to prosi sam Bóg”.

Joseph Pronechen

© 2015 EWTN News, Inc. Reprinted with permission from the National Catholic Register, 08/05/2016 : http ://www.ncregister.com/blog/joseph-pronechen/major-apparitions-of-st.-joseph-are-approved


 

1.) Zob. „Objawienia Matki Bożej Różańcowej w Argentynie oficjalnie uznane przez Kościół”, MICHAEL nr 88, sierpień-wrzesień 2016.

 

 

 

Objawienia św. Józefa

„Już samo wezwanie mojego imienia sprawia, że wszystkie demony uciekają w popłochu.”

         W styczniu 2010 roku biskup miejscowości Itapiranga w Brazylii, Carillo Gritti, zatwierdził objawienia św. Józefa jako mające "pochodzenie nadprzyrodzone".

         Objawienia świętego Małżonka, który pojawiał się w wizjach wraz z Maryją i z Dziecięciem Jezus w ramionach, miały miejsca w latach 1994-1998. Edson Glauber, 22-letni student, otrzymał najpierw objawienie Maryi, jako Królowej Różańca i Pokoju. Tak jak w Fatimie Maryja prosiła o modlitwę różańcową, pokutę i częste przystępowanie do sakramentów świętych, zwłaszcza Komunii św. i sakramentu pojednania. Praktyki te mają uratować świat pogrążony w grzechu i niewierze. Następnie, razem ze swoim Boskim Synem, poprosiła o szczególne nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa.

         Objawienia św. Józefa rozpoczęły się pierwszego marca 1998 roku. Św. Józef powiedział wówczas: "Mój drogi synu, nasz Pan Bóg przysłał mnie, abym powiedział ci o łaskach, jakie ześle na świat przez szczególne nabożeństwo do mojego Przeczystego Serca. Przez to nabożeństwo wiele dusz zostanie uratowanych z rąk diabła. Bóg, nasz Pan, pozwolił mi odkryć przed tobą obietnice mojego Serca."

         "Tak jak ja jestem sprawiedliwy przed obliczem Pana, tak wszyscy, którzy będą mieli cześć do mojego Serca, będą również czyści, prawi i święci przed Jego obliczem. Wypełnię was tymi łaskami i cnotami, sprawiając, że każdego dnia będziecie wzrastać w świętości."

         W następnych objawieniach św. Józef przedstawił zatrważający obraz ludzkości. "Tak wielu ludzi zostało zwiedzionych przez szatana! Diabeł nienawidzi ludzkości i chce zniszczyć obraz Boży, który jest w sercach każdego z was poprzez atak na cnotę czystości. Ta cnota jest najmilszą w oczach Boga, dlatego wasz przeciwnik tak zawzięcie ją atakuje w obecnych czasach. Wstrzymuję sprawiedliwą rękę mojego Boskiego Syna przed słuszną karą, jaka się należy ludzkości za grzechy nieczystości, które tak bardzo ranią Jezusa, i poprzez zasługi mojego Przeczystego Serca wypraszam wam ratunek."

         Następnie św. Józef podaje, aby praktykować nabożeństwo pierwszych pięciu śród miesiąca ku czci jego Przeczystego Serca, na wzór czczenia Niepokalanego Serca Maryi. Podkreśla, że tego dnia na wszystkich biednych grzeszników, choćby ich grzechy były najgorsze, a sami nie wierzyli już w Boże miłosierdzie, spłynie tak obfity deszcz łask, że uchroni ich przed szatańskimi pokusami.

         "Już samo wezwanie mojego imienia sprawia, że wszystkie demony uciekają w popłochu" - powiedział Józef, słusznie nazywany w litanii "postrachem duchów piekielnych".

         Św. Opiekun Boskiego Syna obiecuje także pomoc i miłosierdzie dla wszystkich, którzy propagują nabożeństwo do jego Przeczystego Serca. "Wyryję ich imiona w swoim Przeczystym Sercu, tak jak wyryty mam w nim Krzyż mojego Syna i literę »M« oznaczającą moją Przeczystą Małżonkę, Maryję."

         W oficjalnym rozporządzeniu biskup Gritti uznał Itapirangę jako miejsce objawień Świętej Rodziny. W osobnym dokumencie uznał również objawienia Maryi, które miały miejsce w tym samym miejscu w latach 2005-2010, a które są uzupełnieniem nabożeństwa do Przeczystego Serca św. Józefa. Maryja poleciła wówczas, aby oddać się w opiekę trzem Sercom: Najświętszemu Sercu Jezusa, Niepokalanemu Sercu Maryi i Przeczystemu Sercu Józefa.

         Kult św. Józefa jest obecnie coraz bardziej popularny w Kościele, a od 2013 roku na polecenie papieża Franciszka imię "Józef" wprowadzono do wszystkich modlitw eucharystycznych.

 

za: www.gosc.pl

 

 

 

Modlitwa przez wstawiennictwo św. Józefa podyktowana przez Maryję:

 

Ojcze Niebieski, Ty sprawiłeś że w Łonie Najświętszej Dziewicy, Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Dziękujemy Twojej Opatrzności, że wybrałeś Świętego Józefa na męża Maryi, na którą zstąpił Duch Święty. Wraz z Aniołami, którzy oznajmili radość z narodzin Bożego Syna pastuszkom w Betlejem, oddajemy Ci, cześć, chwałę i uwielbienie. Święty Józefie, Który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej, oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu Prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski......

     Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami, w naszych potrzebach duszy i ciała i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukarz nam Tajemnicę Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusowych.

     Ojcze Nasz...

     Zdrowaś Maryjo...

     Chwałą Ojcu...

 

     Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami

     Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami

     Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas

 

     Ojcze Niebieski, Ty powierzyłeś losy Jezusa - Twojego Jednorodzonego Syna i Maryi opiece Świętego Józefa, który czynem okazał swoją gotowość służenia Tobie, dziękujemy Twojemu Boskiemu Miłosierdziu, że udzieliłeś Mu potrzebnych łask i napełniłeś Jego Serce taką wiarą, aby mógł wypełnić swoje posłannictwo. Wraz ze wszystkimi Świętymi w niebie oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie.

 

     Święty Józefie, który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej, oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie łaski...

     Przeczyste Serce Józefa, wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukarz nam tajemnice Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

     Ojcze Nasz...

     Zdrowaś Maryjo...

     Chwałą Ojcu...

 

     Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami

     Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami

     Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas

 

     Ojcze Niebieski, Ty który wybrałeś Świętego Józefa na ziemskiego Ojca Twojego Syna i małżonki Maryi Pełnej Łaski, dziękujemy Twojej Miłości, że możemy się także nazywać jego duchowymi dziećmi, bo Jego oddanie i wierność jest dla nas przykładem, jak służyć Jezusowi i Maryi, aby w nas mogło objawić się dziecięctwo Boże. Wraz z całym Kościołem oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie.

 

     Święty Józefie, który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej, oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie łaski...

     Przeczyste Serce Józefa, wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim sercu ukarz nam tajemnice Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

     Ojcze Nasz...

     Zdrowaś Maryjo...

     Chwałą Ojcu...

 

     Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami

     Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami

     Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas

 

     Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia Chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie, Hosanna na wysokości.

 

     Przeczyste Serce Świętego Józefa, Lilio pokory i sprawiedliwości, wraz z Niepokalanym Sercem Maryi, błagamy Cię wstawiaj się za nami i uproś nam u Twojego, przybranego Syna, te łaski, o które Cię prosimy i zjednocz nas w Twoim Sercu z Sercem Maryi, abyśmy odnaleźli prawdziwy pokój i odpoczynek w Najświętszym Sercu Jezusa, naszego Boga, Zbawiciela i Króla. Amen

 

Nabożeństwo do św. Józefa – remedium na kryzys współczesności

Receptą na kryzys współczesności może być nabożeństwo do św. Józefa. Katoliccy publicyści zwracają uwagę na objawienia ziemskiego ojca Pana Jezusa. Choć zostały one uznane przez Kościół, nadal są słabo znane. Tymczasem to właśnie kult tego świętego jest wyjątkowym remedium na pokusy i przyczynić się może do uzdrowienia zarówno pojedynczych ludzi jak i całych społeczeństw. Choć od zakończenia objawień św. Józefa nie minęło dużo czasu, na świecie doszło do ogromu negatywnych przemian. Czyżby obecny kryzys stanowił przewidziany w nich skutek odejścia od Boga?

         Objawienia św. Józefa miały miejsce w brazylijskiej miejscowości Itapiranga w latach 1994-1998. Święty pojawił się w nich w towarzystwie Matki Bożej i Pana Jezusa. Dwanaście lat po ich zakończeniu biskup miejsca Carillo Gritti zdecydował się je uznać. W styczniu 2010 r. „zatwierdził” objawienia. Oznacza to, że nie sprzeciwiają się one nauce Kościoła. Jak jednak zauważa Joseph Pronechen na łamach ncregister.com, w innym dokumencie biskup napisał coś więcej – stwierdził, że mają one „nadprzyrodzony charakter”.

Wspomniane wydarzenia rozpoczęły się w 1994 r. Wówczas to Edson Glauber, 22-letni student przebywający w brazylijskiej Manaus ujrzał całą Świętą Rodzinę. Objawienia trwały nadal, gdy młodzieniec wrócił do domu, do miejscowości Itapiranga, przy granicy z Argentyną. Część objawień ujrzała także matka Edsona, Maria do Carmo.

Matka Boża objawiła się jako „Królowa Różańca i Pokoju”. Wzywała – podobnie jak w Fatimie – do uczestnictwa w Mszy świętej, odmawiania Różańca, Spowiedzi i Komunii św. Wraz z Panem Jezusem nakłaniała także do nabożeństwa do Najczystszego Serca św. Józefa.

Główne objawienia ziemskiego ojca Chrystusa rozpoczęły się 1 marca 1998 r. Wtedy to obiecał, że nabożeństwo do Jego Najczystszego Serca ocali dusze od Złego, usprawiedliwi w oczach Bożych i przyczyni do wzrostu na drodze ku świętości.

W objawieniach św. Józefa zawarte były także ostrzeżenia. Jak mówił Oblubieniec Matki Bożej „grzech rozprzestrzenia się niezwykle silnie! Ludzie dali się prowadzić przez najbardziej podstępne zakusy diabła. Wróg zbawienia pragnie zniszczyć wszystkie dusze (…). Jest on zazdrosny i nienawidzi całej rasy ludzkiej. Tak wielu przechodzi przez próby i pokusy rzucane w każdej chwili przez wroga Boga, starającego się zniszczyć ludzkie dusze (…)”.

Św. Józef podkreślił, że ulubionym środkiem Złego do sprowadzenia dusz na manowce są grzechy przeciwko cnocie czystości – szczególnie umiłowanej przez Stwórcę. Diabeł stara się w ten sposób zniszczyć obraz i podobieństwo Boże wyryte w ludzkiej duszy. Lekarstwem na te pokus jest kult św. Józefa i jego Najczystszego Serca. Osobom korzystającym z tego lekarstwa, ziemski ojciec Chrystusa obiecał wsparcie i ochronę. – Wezwanie mego imienia wystarczy, by zmusić demony do ucieczki -powiedział.

Jak zauważa Joseph Pronechen z National Catholic Register, ta diagnoza moralnej kondycji świata była negatywna już wtedy, mimo, że degeneracja nie posunęła się jeszcze tak daleko jak obecnie. Trudno się z tym nie zgodzić. Od 1998 r. upłynęło „jedynie” 18 lat, jednak świat zmienił się nie do poznania. W 1998 r. w żadnym kraju cywilizowanego świata nie było tak zwanych małżeństw homoseksualnych. Trzy lata później zalegalizowała je Holandia. Obecnie homo-śluby są legalne aż w 20 krajach świata i liczba ta stale rośnie. Ponadto w 1998 r. na całym świecie niedopuszczalna była eutanazja. Dopiero w 2002 r. Holandia uznała ją jako pierwsze nowoczesne państwo. Obecnie ta forma grzechu przeciwko V Przykazaniu dopuszczalna jest w 5 krajach. Kilka kolejnych dopuszcza wspomagane samobójstwa.

Co więcej w 1998 r. na świecie panowała względna stabilność, powszechna była wiara w stabilność zapewnioną przez liberalną demokrację. Nie znano – a w każdym razie nie na taką skalę – bolączek obecnych czasów – takich jak nieustanny terroryzm, kryzys migracyjny czy całkowita destabilizacja Bliskiego Wschodu.

Czy między uchwalaniem grzesznych praw, a wspomnianym kryzysem istnieje związek? Nie można tego wykluczyć. W swoich objawieniach św. Józef mówił także o konsekwencjach nieposłuszeństwa ludzkości Bożemu prawu. – Bóg pozwala ludziom podążać własnymi ścieżkami, by pokazać im, że bez Niego nigdy nie będą szczęśliwi. Pozwala ludziom na cierpienie, by pokazać konsekwencje grzechu (…) – mówił św. Józef w brazylijskich objawieniach.  

Pomimo rozprzestrzeniania zła, nadzieja istnieje dla wszystkich żyjących w grzechach ciężkich, nawet tych najpoważniejszych. Miłosierny Bóg oczekuje bowiem na grzeszników i pragnie im przebaczyć. Zwątpienie w możliwość uzyskania odpuszczenia grzechów to kolejne szatańskie kłamstwo, podkreślał ziemski ojciec Pana Jezusa. Ponadto w pierwszą środę marca 1998 r. św. Józef powiedział, że osoby polegające na jego wstawiennictwie, mogą w pierwsze środy miesiąca liczyć na niezwykłe łaski.

Źródła: ncregister.com

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30 (intencje zbiorowe), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

W piątki o godz. 15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA: Droga Krzyżowa i Eucharystia (intencje zbiorowe, zwłaszcza modlitwa za zmarłych miesiąc po śmierci/pogrzebie) - kończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia na początku następnej Mszy Świętej o godz. 17.00 (wakacje: godz. 18.00) .

W dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (wyjątek w piątek - informacja wyżej).

W październiku - po Mszy Świetej o godz. 17.00 RÓŻANIEC; Koronka po Mszy Świetej o godz. 18.00.

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA: 

* ks. Proboszcz:

Poniedziałek: godz. 18.00 -19.00

i Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

* ks. Radosław:

Środa: godz. 16.00 - 17.00.

* ks. Zbigniew:

Wtorek - godz. 16.00 - 17.00

i Sobota: godz. 8.30 - 10.00.

W piątki kancelaria jest NIECZYNNA!

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusze:

ks. Radosław Lipiński

ks. Zbigniew Skowyra 

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon do ks. wikariuszy:

22 774 44 64  

telefon do ks. proboszcza:

887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR