• Miłosierdzie w Legionowie

Wypominki AD 2023/2024.

1. W int. zm. kapłanów Śp.: pap. Benedykta XVI; ks. arcyb-pa Henryka Hosera; ks. Krzysztofa Krzesińskiego, ks. Leszka Kołonieckiego; ks. Mariana Rolę; ks. Stanisława Kanię; ks. Wojciecha Czarnowskiego; ks. Tadeusza Zielińskiego; ks. Jerzego Kaszyńskiego, ks. Adama Szkópa; ks. Jana Sosnowskiego; ks. Kazimierza Sokołowskiego, ks. Janusza Strojnego; ks. Tadeusza Jabłeckiego - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

2. W int. zm. kapłanów: Śp.: ks. Ryszarda Dobosza; ks. Dariusza Walickiego; ks. Mieczysława Mosaka; ks. Stanisława Kucia; ks. Henryka Pawła Drożdża; ks. Mirosława Bielawskiego; ks. Tadeusza Łakomca; ks. Dariusza Wieczorka; ks. Zbigniewa Wojciechowskiego; ks. Sławomira Safadera - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

3. Śp. Walentynę, Marcelego, Jadwigę, Marcelego - z CR Węgrzynowiczów, Józefa i z CR Łuczywków, z CR Kazimierczaków, Jadwigę i Józefa z CR Lesiaków; Śp. Paulinę, Eugeniusza, Gabrielę, Jewdokiję i Fiodora, CR Kowalczyków i Kaniuków; Śp. Ryszarda Wierzchowskiego, Artura Trzcińskiego, Krzysztofa Hejwowskiego, Władysławę Jobda, Wiesława Sarnowskiego, Barbarę Rucińską Śp. z CR Łagowskich i Polecińskich - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

4. Śp. Antoniego Chelber, Wandę Wilgos, Irenę Kostro-Olechowską, Jerzego Rączka, Mariannę, Józefa, Stanisława Alickich, Andrzeja Goleniewskiego, zm. z CR Mizerskich, Alickich, Bugaj, Chelber; Śp. Zygmunta, Janusza, Łukasza Grzywińskich, zm. rodziców Grzywińskich i Leszczyńskich, ks. Józefa Kardynała, Annę, Stanisława Leszczyńskich, Halinę i Stanisława Smolińskich - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

5. Śp. Władysławę, Stanisława, Edmunda Twardo, Janinę Pieńkowską, zm. dziadków Twardo, Wrzesińskich; Śp. Lucynę, Leona Borkowskich, Zofię, Pawła Leszczyńskich, Wandę Koper; Śp. Henryka Skumiał, Józefę Antoniego, Piotra Wiejalis, zm. z CR Bożys i Wiejalis; Śp. Stanisława Toporowicz, Henryka, Halinę Jaworskich, Juliana, Reginę Toporowicz, Gabrielę, Adama Gryszpanowicz; Śp. Krzysztofa Urbanowskiego - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

6. Śp. Jerzego, Irenę, Bronisława Pacura, Tadeusza, Stanisławę, Łukasza Grabowskich, Józefę Wasilkowską, CR Pacura, Eugenię Skowrońską, z CR Grabowskich, Leszka Przybylskiego, Irenę Radwańską, Sylwię Grunwald, Ewę Nowotną, Jolantę Radulską, Krystynę, Henryka Wawruszaków, Elżbietę, Andrzeja Osowieckich, Pawła, Małgorzatę Jędrzejewskich, Barbarę Piotrowską, Romana Burdo, Zbigniewa Kacperskiego - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

7. Śp. Genowefę Chudzyńską, Elżbietę Stefańską, Sławomira Chmielewskiego, Witolda Sikorskiego, Wojciecha Frankowskiego, Stefana Wójcika, Halinę Łąca, Włodzimierza Michalskiego, Tomasza Świerczyńskiego, Annę Filipiak, Ludwikę, Ludwika, Stanisława Pochopień, Henryka Pietruczanis, z CR Wasilkowskich, Kania, poległych w obronie Ojczyzny; Śp. Hannę Rembecką - dusze w czyśćcu cierpiące.

 

8. Śp. Ryszarda, Teresę, Mariusza Wilkowskich, Elżbietę, Czesława Kraszewskich, Jerzego, Krystynę Perłowskich, Antoniego, Grażynę Męczyńskich; Śp. Mirosława, Sabinę, Jana Nerlo; Śp. z CR Augustyniaków, Jana, Piotra, Sławomira, zm. teściów, z rodz. Pomaskich, Tadeusza, Wincentynę, Szczepana, Kazimierza, Zofię, Wiesława, dziadków z rodziny Pomaskich, Zamęckich - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

9. Śp. Zofię, Władysława, Annę, Mariannę Stachyra, Edwarda, Helenę, Józefa Sawoniuk, Kazimierza Falińskiego, Tomasza Rogowskiego, z CR Stachyra, Sawoniuk, Pawelec, Gromadzkich, Stefanię, Kazimierza, Bożenę Jasińskich, Annę, Stanisława Malinowskich, Bożenę Hyży, z CR Jasińskich, Kordowskich, Malinowskich, Newel, Marcina Kuca, Martę Magdziarczyk, Stefana Siudę, Sylwestra Mamczyńskiego; ks. Jana Czajkowskiego, ks. Bogdana Lesińskiego - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

10. Śp. z CR Lisieckich, Lewandowskich, Franciszkę, Władysława, Krzysztofa Damrat, z CR Damrat i Kinder, Mariannę, Czesława Terlikowskich, CR Terlikowskich, Krawczyńskich, Władysławę, Szymona Lisieckich, CR Dąbrowskich, Lisieckich, Józefę, Józefa Kinder, z CR Wentów, Lauterwald, Romana, Piotra Koturbaszów, Piotra, Mieczysława Kwiecińskich, Michała Shichaba, Janinę Pasińską, Stanisława Mikę, Wandę, Jana, Zygmunta Damrat, Witolda Lewandowskiego - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

11. Śp. Hannę, Piotra, Janinę, Mieczysława, Filomenę, Stanisława, Jana, Dariusza, Wiesława, Aleksandra, Agnieszkę Kosiorek, Ewę Kordykiewicz, Alberta Płochockiego, Rozalię Skoczylas, Barbarę Wrzosek, Alberta, Franciszka, Feliksę Płochockich, Bronisława, Stanisławę Kownackich, Marzannę, Janusza Kalinowskich, Janusza Stefaniaka, Jerzego Dąbrowskiego, z CR Kosiorków, Kornasów, Skoczylasów, Płochockich, Kownackich - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

12. Śp. Mariannę, Annę, Stanisława, Bolesława, Helenę, Ryszarda Kowalskich, Mariannę, Henryka, Andrzeja, Kamila Cechowskich, Annę Hilc, zm. dziadków: Kowalskich, Stańczaków, Cechowskich, Ładoszów, Janowiczów, Bogdana, Leokadię, Jana, Ryszarda, Natalię, Jadwigę Ładoszów, Teresę, Kazimierę, Stanisława Janowicz, zm. z rodzin Stańczaków, Kotyłów, Kowalskich, Ładoszów, Lipińskich, Badaszków - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

13. Śp. Marię, Edmunda, Pelagię, Władysława Groblewskich, Stanisławę, Franciszka Sierżant, Krystynę, Wojciecha Tatarskich, Annę, Domicelę, Barbarę Groblewskie, Magdalenę Hanczaryk, Irenę, Józefa Kalinowskich. Apolonię, Zygmunta Felczaków; Śp. Halę, Henrykę, Romualda, Andrzeja Lutrowiczów, Helenę, Stanisława, Jerzego Michalskich - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

14. Śp. Stanisławę, Stanisława, Henryka, Andrzeja, Edmunda, Krystynę, Józefa, Czesława, Romana, z CR Łuckiewiczów, Podstawków, Prusów, Wijasów, Starzyków, Kucmanów, Wiśniewskich; Śp. zm. kapłanów: ks. Andrzeja Marczaka, ks. Ludwika Koniecznego, ks. Wacława Korysia, ks. Henryka Kliznera, ks. Kuśmierczyka, ks. Kazimierza Wilkowskiego, ks. Andrzeja Wardziaka, ks. Józefa Wielca, ks. Bogusza, ks. Drozdka i ks. Tadeusza, i za dusze w czyśćcu cierpiące;

 

15. Śp. Szczepana, Wacławę, Jana, Stanisława, Otylię - z CR Janczewskich, Antoniego, Weronikę, Annę, Franciszka, Lucjana - z CR Zarębów, Leontynę, Zenona, Krystynę, Zofię, Łucję, Jadwigę, Wacława, Stanisławę, Kazimierę, Wacława, Stanisławę, Kazimierę, Natalię, Antolię, Helenę; Śp. Jadwigę, Albina Smogorzewskich, Stefanię, Stefana Kwasnerów - dusze w czyśćcu cierpiące.

 

16. Śp. Macieja, Stanisława, Jana, Mariannę, Kazimierza Gawkowskich, Jana, Stanisławę Lesińskich, Adama, Franciszkę, Stanisława, Bronisławę, Adama, Stefana, Konstancję, Franciszkę, Franciszka, Władysława, Józefa, Helenę, Stefana, Anastazję, Stanisława, Kazimierza, Andrzeja, Marię, Henryka, Eugenię, Krzysztofa, Janinę, Stefanię, Ludwika, Franciszka, Janinę, Mariana, Anastazję, Ryszarda, Joannę, Felicjana, Janinę, Kamila, Andrzeja, Bogumiłę, zm. S. Westiarki, ks. Stanisława Banaszuka - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

17. Śp. Stanisławę, Tadeusza Tytkowskich, Władysława, Leszka, Marylę, Alinę Składanek, Kazimierę, Stanisława, Władysława Koper, Julię, Andrzeja, Gizelę, Stanisława, Eugenię Kuska, Michała i z CR Zawistowskich, Helenę, Jana, Józefę, Józefa, Tomasza, Kazimierza, Danutę, Ignacego, Mieczysława, Stanisława Tytkowskich, Eugenię - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

18. Śp. Arcyb-pa Bronisława Dąbrowskiego, Sewerynę, Wacława, Adama Sułek, S. Amelię, S. Julię Kuska, Sabinę Kadzielską, Irenę, Czesława Kujawskich, Zofię, Jerzego Jonek, Katarzynę, Bolesława Sykut, Hannę Woźniak, Teresę Grzybowską, Kazimierza, Eugenię Dębskich, Mieczysława, Włodzimierza Echeńskich, Ninę, Arkadiusza Toczyłowskich, Danutę Żymacką, Elżbietę Nowicką - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

19. Śp. Jana Barankiewicza, Jana Zboiny, Krystynę, Karola Nowakowskich, Stanisława Sosnowskich, Wiesława Poreda, z CR Dzbańskich, ks. Wojciecha, Wojciecha Augustynowicza, Zbigniewa Tylkowskiego, Michała Mączyńskiego, Michała Osóbkę – Morawskiego, Teresę Marianowską, Waldemara Kozakiewicza, Danutę, Stanisława Pichlów, Zbigniewa Modlińskiego, Władysława Magdoń - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

20. Śp. Romana Niklewicza, Zygmunta Młodziejewskiego, Leszka, Marysię Wardak, Jerzego Mitoraj, Czesława Lange, Irenę-Lilę Pawlak, Tomasza Kowalczyka, ks. Pawła Cymermana, S. Józefę Paruch, Pawła Kołodziejskiego, Mikołaja Rajewskiego, Barbarę Pomaska, Tomasza Zaród, Zbigniewa Modlińskiego, Ks. Stanisława Jurczyka, ks. Franciszka, ks. Jana Twardowskiego - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

21. Śp. Grzegorza Orłowskiego, Zenię Nowakowską, Urszulę Piasecka, Adama Mrozik, Lucynę Borkowską, Barbarę, Józefa Lisickich, Halinę, Zdzisława Rasińskich, Melanię Wasowską; Śp. z CR Hagemajer, Marców, Urbalów, Nowickich, Galant, Szustal, Oraczewskich; Śp. Janinę, Ryszarda Kowalskich, z rodz. Czajkowskich, Kowalskich, Henrykę, Stanisława Osińskich, z rodz. Szajkowskich, Osińskich, Adama Sterbickiego - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

22. Śp. Irenę, Zdzisława Kłosiewicz, Edmunda Dzięgielewskiego, Mieczysławę, Jana, Franciszka, Sabinę, z CR Kłosiewicz, Tokarskich; Śp. Mariana Olszewskiego, z CR Olszewskich, Jadwigę Niewiarowską, Stanisława Tymińskiego, z CR Tymińskich, Niewiarowskich, Dybowskich, Ryszarda, Szczepana, Jerzego, Tadeusza, Krystyna, Mariana – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

23. Śp. Anielę, Michała Bogdańskich, Tadeusza Wlazło, ks. Stanisława Kantora, Dariusza Czajkowskiego, jego rodziców, Mieczysława Stępień, Jolantę, Juliana, Genowefę, Stanisławę, Zygmunta – z CR Wlazło, Janinę Lewandowską, Mieczysława, Krystynę, Henryka, Piotra, Janinę – z CR Bogdańskich, Józefę, Tomasza, Marię, Wojciecha, Roberta Hubka – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

24. Śp. Anielę, Władysława, Teofilę, Pawła, Katarzynę, Jana – z CR Chochrek, Stanisławę, Władysława, Kazimierza Paściak, Helenę, Wacława Malczewskich, Genowefę, Franciszka Bober, Marię, Czesława Front, Franciszka Zatorskiego, Janinę Kądziołka, Adolfa Krawczyka, Stanisławę Bargieł, Marię Gryckiewicz, Romana, Adolfę, Stefana, Stanisława, Zbigniewa Wilk – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

25. Śp. Józefa Chmiela, Jerzego Nowakowskiego, Teresę, Wiesława, Grzegorza, Mariannę Wiecińskich, Barbarę, Józefa Lisickich, Anielę, Józefa Rembiszów, Wiesławę Zmysłowską, zm. sąsiadów i znajomych, S. Anielę, S. Alojzę, S. Teresę, S. Radosławę, ks. Franciszka Łapińskiego, ks. Leszka Kołonieckiego, ks. Wojciecha Czarnowskiego, ks. ab-pa Henryka Hosera, za tych, którzy zginęli w obronie Ojczyzny – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

26. Śp. z CR Księżopolskich, Kalickich, Karpińskich: Wojciecha, Józefę, Jana, Józefę, Stanisława, Aleksandrę, Wacię, Kazimierza, Zosię, Zdzisława, Henryka, Feliksa, Mariannę, Janinę, Jadwigę, Bolesława, zm. chrzestnych i przyjaciół; Śp. Franciszkę, Stanisława, Zygmunta Karolkiewicz, Mariannę, Jana Urban, Janinę, Stanisława, Jana Gruczek, Krystynę Szmurło – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

27. Śp. Jadwigę, Władysława, Mariannę, Władysława Grzelak, Stanisławę, Józefa Dąbrowskich, Anielę, Józefa Kot, Aleksandra Ciechocińskiego, Jerzego Wójcickiego; Śp. Czesławę, Aleksandra, Konrada Sakowskich, Annę, Eugeniusza Bilińskich, Danutę Zadrożną, Marię Chelińską, z CR Sakowskich, Bilińskich, Piekarzewskich, poległych w obronie wiary i ojczyzny - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

28. Śp. Helenę, Stefana Gierałtowskich, z CR Gierałtowskich, Halinę, Mariana Kosewskich, z CR Kosewskich, z CR Gierałtowskich, Kosewskich, Zielińskich, Żywczak, Tomczak, Przybysz, Dzięcioł, Ziółkowskich, Rembeckich, Wojciechowskich, Helwig, Piwko, Wiśniewskich, Adamczyków, Wiecińskich, Bogdańskich, Ziemak – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

29. Śp. Irenę, Władysława Odrzywolskich, Stanisława Zyzaka, Antoniego Wysockiego; Śp. Zygmunta, Halinę, Jana Sucheckich, Sylwestra, Bronisława Śmigasiewiczów; Śp. Teresę, Zenona Stefańskich, Kazimierę, Leona Pytel, Marię Gibalską, Walentego Gorszewskiego, z CR Stefańskich, Sokołowskich, Szczygłów, Zofię, Henryka Szczepańskich, Jerzego Przedpełskiego, Włodzimierza Kosiorka – dusze w czyśćcu cierpiące

 

30. Śp. Zenona, Albinę, Władysława, Eugeniusza, Stanisława, Wiesława, Romana Przybyłkowskich, Czesławę, Czesława, Leszka, Barbarę Szustek, z CR Panek, Pawłowskich, Stempka, Bożenę, Jerzego Bobrowskich, Reginę Jurkowską, Matyldę, Henrykę Stryjewskich, z CR Bobrowskich, Stryjewskich, Zaborowskich, Edytę Więcek, Monikę, Bogusławę Czaplickie, Irenę, Henryka Mierzejewskich, Weronikę, Mieczysława, Klaudiusza Ciupów, Lidię Gołębiewską, Małgorzatę Maciszewską, ks. prof. Edwarda Nawrota, br. Piotra Hejno - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

31. Śp. Ryszarda Nojka; Śp. Kamila, Tadeusza Kwiatkowskich, Józefa, Mariannę Jarzębowskich, Krystynę Wojdat, Elżbietę Dymczyńską; Śp. Wandę, Franciszka - z CR Maciejewskich, Andrzeja, Tadeusza – z CR Jackowicz, Mariannę, Jakuba - z CR Sobieraj, Sobczak, Stanisławę, Kazimierza – z CR Walczaków, Trzaskoma, Zuzannę, Jakuba - z CR Soból - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

32. Śp. Józefa, Ewę Kalata, Leokadię, Edmunda Kuczys, Jana, Adelę Gorzelnickich, Jerzego Dziczek, Marię, Adama Flisiuk, Marię Flisiuk, Mariana, Teresę Jankowskich, Krzysztofa Mikołajczyka, Marię Matuszelewską; Śp. S. Klarę Szczepanik, Józefę, Bolesława, Lucynę, Józefa, Stanisława, Janinę, Jana, Zofię, zm. z rodz. Michalskich, Rokickich, Iwańskich, Ks. Tadeusza Adamusa, Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych, zm. mieszkanki DPS, zm. poległych w obronie Ojczyzny – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

33. Śp. Władysława, Aleksandrę, Józefę, Piotr Mrozek, Bronisława, Józefę, Wiktora, Jana, Agnieszkę Świątek, Apolonię, Bronisława, Emilię Wochna, Mariana Dynek, Władysława, Bolesławę, Halinkę, Stanisława Płatek, Zuzannę, Tadeusza Jaworskich; Śp. Katarzynę, Pawła Gładysiewicz, Marię, Michała Ziembickich, Stanisławę, Stanisława Jackiewicz, Małgorzatę, Edwarda Rogulskich – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

34. † z rodz. Skowyrów, Chudzików, ks. Franciszka Kuleszę, ks. Huberta Lupę, ks. Bernarda Wodeckiego, ks. Stanisława Piotrowskiego, ks. Jarosława Suchomskiego, Władysława Michalika, Irenę Pogorzelską, Hannę Kotarską, Leszka Koziarę, Janusza Wilczka, Helenę Hołysz; Jana, Annę, Romana Wójcik, Stanisława, Witolda, Łucję Guzowskich, Kazimierza, Wandę Kaczorowskich, Ireneusza Zwierzchowskiego – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

35. † Alicję Śpiewak, Helenę Janeczko; † Antoniego Rączka; † Stefanię, Stanisława Lisickich, Bohdana, Stanisławę, Wacława, Mariana Mikulskich, Eugenię Szyszko, Celinę Pazio, Zofię Szymańską; † ks. Mariana Pełkę, ks. Edwarda Ołówek, Anastazję, Franciszka Ołówek, Czesława, Janinę, Mariana Kmiołek; † Dionizego, Janinę Stachnik; † Zbigniewa Potęga, Stanisławę, Józefa Dudzickich, Barbarę Lasecką – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

36. † Urszulę Tolak, Honoratę, Mieczysława, Włodzimierza Tolak; † Antoniego, Annę, Henryka, Waldemara, Reginę, Feliksa, Zdzisława, Lucynę, z rodz. Biedrzyckich, Karasiów, Załęskich, Perzanowskich, Justowiczów, Sitków, ks. Wojciecha, ks. Franciszka, ks. Michała, zm. z kółek różańcowych „Rodziców za dzieci” - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

37. † Władysławę, Mariana oraz z rodz. Deretkiewicz, Władysławę, Tadeusza Stosio, Tadeusza Mućko, Michała Botwin, Sławomira Padzik; † Helenę, Aleksandra Ochenkowskich, Reginę, Feliksa Karaś, Zdzisława, Lucynę Karaś, Kazimierza Winogrodzkiego, Teodorę, Józefa Marlęga, Bogumiłę Mękała, dziadków Ochenkowskich, Ziembińskich, Annę Orzechowską, Grażynę Męczyńską, Zofię, Stanisława, Jana Justowiczów – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

38. † Natalię, Władysława, Ewę, Wojciecha, Emilię, Jana, Petronelę, Ludwika Małgieś, Jadwigę, Zygmunta Musiał, Marię, Tadeusza Zielińskich, Marię, Stefana Skubiszewskich, Józefę, z CR Dubajów, Walerię, Konstantego Żebrowskich, Zofię, Zygmunta Smolik, Hannę Bisińską, Zofię Rachwalską, Helenę Adydam, z rodz. Czerniakowskich, Robaków, Grabców, Wolaninów - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

39. † Zofię, Feliksa Majewskich, Krystynę, Ryszarda Smolińskich, Marię, Henryka Morawskich, Stanisława, Bogdana Pluta, Marcjannę Smolińską, z rodz. Kałęd, Smolińskich, Majewskich, Bronisławę, Józefa Raczyńskich, Dariusza, Pawła Mokos, Andrzeja Witczak, Franciszka Truszkowskiego; † Amelię, Wiktora, Grzegorza Szymańskich, z rodz. Leśniewskich, Szymańskich, Annę, Danutę, Romana, Andrzeja Gidyńskich – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

40. † Jana, Scholastykę, Kazimierza, Danutę, Małgorzatę Czuchan, Romana, Ryszarda, Andrzeja, Antoniego, Pawła, Józefę, Barbarę Jaroń, Wincentego, Mariannę, Włodzimierza Cieślińskich, Teresę Nowacką, Mariannę Michalską; † Krystynę, Józefa Duszyńskich, Stanisławę, Władysława Karbownik, Zofię, Michała Dylewskich, Halinę Hakobert – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

41. † Stanisławę, Antoniego Migda, Eugeniusza Mizera, Jana Nadwornego, Helenę Grzechnik, Marię Wilczewską, Mariannę Łukaszewską, Zofię Sobierańską, Jerzego Łukaszewskiego, Elżbietę Depta; † Pawła, Janinę, Józefa, Ewę, Antoniego Chomik, Annę, Józefa Sebastianków, Helenę, Karola, Piotra Buczkowskich, Mariannę, Piotra Mzyk, Marię, Edwarda, Józefa, Helenę Tomaszewskich – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

42. † Joannę Kachel, Genowefę, Stanisława, Andrzeja, Stefana, Halinę Kachel, Teresę Składanek, Zenona Szwarc, Jana Petlę, z rodz. Klim, Mazurek, Antoniak, Leonarda Raszke; † Jana Tumulskiego, Halinę, Adama, Tomasza Popielarskich, z rodz. Truszkowskich, Popielarskich, Tumulskich; † Marię, Józefa, Stanisława Marynowskich, Macieja Genslera, Mariannę, Krzysztofa, Jerzego Skoniecznych – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

 

 

43. † Piotra, Józefę, Wacława Wójciak, Mariannę, Józefa, Marcjannę, Jana Grzegorczyk, Marcjannę, Władysława Kaliszewskich; † Mariannę, Jana Keller, Wacława i Agnieszkę Keller, Wiktorię, Tadeusza Szymańskich, Tomasza Olton, Wandę, Benedykta Świerczewskich, Wandę, Ryszarda Kołodziejczyk, Antoninę, Józefa Świerczewskich, ks. Wojciecha Czarnockiego – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

44. † Wiktorię, Jana, Romana, Bogdana Romanowskich, z rodz. Witkowskich, Romanowskich, Waldemara, Mariusza, Stanisława Pawłowskich, Antoninę, Stanisława Grzelaków, Kazimierę, Kazimierza, Radosława Mękałów, zm. członków Legionu Maryi, Stanisławę Gubę, Elżbietę Koperkiewicz, poległych za wiarę i w obronie naszej Ojczyzny – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

45. † Zofię Sykora, Ewę, Kazimierza, Lucjana Rosiak; † Henrykę, Władysława, Janusza Jakubik, z CR Jakubików, Franciszkę, Henryka Michałowskich, CR Michałowskich, z rodz. Wyrobków, Koników, Równych, Fągowskich, Zarazińskich, Składanowskich, Fydrychów, Łaszewskich, Kamińskich, Aleksandra, Stanisława Kusik, Alinę Hudą, Zenobię Polkowską, Jana, Wojciecha Mikołajczyk - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

46. † Jana, Stanisławę Bołdziło, Zenona, Mikołaja, Eufrozynę Korolko, z rodz. Sosnowskich; Śp. Halinę, Kazimierza, Ireneusza Nowackich, Feliksa Marek, Danutę, Wiesława Oko, Leszka Szuppe; Śp. Mariannę, Władysława, Bogusława, Czesława z CR Pasków, Oniśków, Mariannę, Floriana, Zofię, Mariana z CR Aleksandrowiczów, Budkiewiczów, wszystkich bliskich – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

47. Śp. Helenę, Henryka, Zbigniewa Truszkowskich, zm. dziadków Muszyńskich, Truszkowskich, Mieczysławę, Jerzego Wegnerowicz, Hannę Kuryłek; Śp. Janinę, Czesława - z CR Głuśniewskich, Edwarda, Janinę, Henryka Śliwów; Śp. Annę, Stanisława Faszczewskich, Stanisława, Irenę, Kazimierza, Marka Gostomskich, Janinę, Jana Warpechowskich, Antoniego Sobolewskiego, Wojciecha Kiełkuckiego, Jadwigę, Stefana Jagieło, Sylwestra Karasia – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

48. Śp. Remigiusza Świerczewskiego, Krzysztofa Szymańskiego; Śp. Halinę, Zdzisława Rasińskich; Śp. Włodzimierza, Filomenę, Zofię, Grzegorza, Eugeniusza, Janusza, Jadwigę, Teresę Rogalów, Krzysztofa, Helenę, Tadeusza, Salomeę - z CR Szcześniaków, Krystynę, Henryka, Edytę - z CR Kopcian, Stysiów, Kuźnieców, Witolda Olędzkiego; Śp. z CR Marianków, Burczyńskich, Gozdeckich, Białowąsów, Piotrowskich – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

49. Śp. Monikę, Czesława Parczyńskich - z CR Parczyńskich, Pietraczyk; Śp. Edmunda, Mariannę, Tadeusza, Cecylię, Henryka - z CR Majewskich, Karola, Genowefę, Halinę, Władysława, Urszulę Ślubowskich; Śp. Barbarę, Zdzisława Załęckich, Stanisławę, Antoniego Pietrzaków, Zofię, Władysława Załęckich, Krzysztofa Waszkiewicza; Śp. Krystynę, Elżbietę, Wacława Dubas, z CR Dubas, Skowron – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

50. Śp. Marka Rateńskiego, Zofię, Kazimierza Wyszomirskich, Kazimierę, Tomasza Gontarewicz, Annę Żuchowicz; Śp. Antoniego, Krzysztofa Kolbus, Józefa, Rozalię Łabędowicz; Śp. Helenę, Edwarda, Jerzego Śpiewak, Stefanię, Wacława Polec, Helenę Wojciechowską; Śp. Leokadię, Józefa, Krzysztofa Prokop, Henryka Niechcielskiego, Marzenę Stemplewską, Celinę Pietrzykowską – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

51. Śp. Aleksandrę, Wiktora Żołnierskich, Marię Antoniego, Edmunda Podłuckich; Śp. Aleksandra, Mariannę, Kazimierza, Mieczysława - z CR Wiecińskich, Zofię, Stanisława, Jana, Basię – z CR Zajączkowskich; Śp. Mariannę, Jana Szajków, Jadwigę, Jana Jelińskich, Kazimierza Ambroziaka, z CR Jelińskich, Szajków, Walczuków, Sidorów; Śp. Stanisławę, Jana Grochalaków, Czesławę, Józefa Wiśniewskich, zm. dziadków Grochalaków, Gołębiów – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

52. Śp. Tadeusza Borysiaka, Zofię, Janusza Giernatowskich, Barbarę, Ryszarda Leszek, Danutę, Janusza-Wiesława Giernatowskich, Stanisławę, Jarosława Fryś; Śp. Krystynę, Władysława Bobrowskich; Śp. Mariana Żach; Śp. Ewę, Bolesława Jedynak, Zofię, Jerzego Szutkowskich, Mariannę, Jana Wierkowskich, Barbarę, Sławomira Murawskich; Śp. Mariana Kado, Stanisławę, Henryka Mosakowskich, Genowefę Smolińska – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

53. Śp. Annę Valevey, z CR Podgródnych; Śp. z CR Butów, Racinowskich, Okulskich, Dobrowolskich, Henrykę Burzyńską, Jana Buta, Bogdana, Zbigniewa Racinowskich, Antoninę, Józefa Butów; Śp. Sławomira Zalewskiego, Helenę, Henryka Wroneckich; Śp. Barbarę Janusz – Hartman, Henrykę, Józefa Ryśkowskich, Reginę Hartman, Jadwigę, Stefana Boryszewskich, Józefę, Mariana Bąkowskich - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

54. Śp. Witolda, Roberta Ziemak; Śp. z CR Łukańskich, Kołakowskich, Góreckich, Górskich; Śp. Zofię Żmijewską, Barbarę Holc, Waldemara Ładyńskiego; Śp. Genowefę, Witolda Towarek, Romana Łozińskiego; Śp. Witolda, Marię Bujko, Annę Sobieszek, z CR Kopik; Śp. Mariannę, Feliksa, Mariana, Annę, Teodora, Bolesława Podgórskich, Danutę, Sylwestra Murawskich – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

55. Śp. z CR Wisełków, Mościckich, Ossolińskich, Dąbrowskich, Radzkich, Żurawińskich; Śp. Stanisławę, Jerzego Kazimierczaków, Lucjana, Halinę Więcławskich; Śp. z CR Żywczyńskich, Siatkowskich; Śp. Mariana Pacek; Śp. Kazimierę, Franciszka Wielądków, z CR Wielądków; Śp. Janusza, Henrykę Kuczyńskich; Śp. Marię-Krystynę Jastrzębską – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

56. Śp. Stanisława, Małgorzatę, Lidię, Pelagię - z CR Falów; Śp. Annę Liwską, Danutę, Leszka, Lecha, Joannę - z CR Królików, Walczaków; Śp. Stanisławę, Marię, Włodzimierza, Julię, Mieczysława, Jelizawetę, Aurelię, Jerzego, Karola, Józefę, zm. z CR; Śp. Krystynę, Wacława Grodzkich, Helenę, Stefana Domańskich; Śp. Danutę, Jana Kowalskich, Danutę, Zbigniewa Czepielów – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

57. Śp. Weronikę, Daniela Aniszewskich, Teresę Anioła, Marię Bartuszek; Śp. z CR Smolińskich, Siurdyna; Śp. Czesławę, Józefa, Rozalię, Jerzego, Kazimierza Marianków, Annę, Stanisławę Piotrowską, Tadeusza Białowąsa, Kazimierza, Irenę, Edwarda Bucholców; Śp. Mariannę, Stanisława, Henrykę, Jana, Hilarego, Annę Józefa, Marię, Stanisława; Śp. Eleonorę Orzechowską, z CR Łakomskich – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

58. Śp. Jadwigę, Mirosława, Agnieszkę, Walentego, Jana Matuszewskich, Stanisławę, Jana, Ryszarda, Henryka, Stefanię, Konstantego Olbryś, Mariannę Garstka, Zofię, Bolesława, Halinę Jasnos, Katarzynę, Stanisława Zarembów, Zofię, Karola Wysokińskich, Annę, Joachima, Barbarę, Kazimierza, Irenę, Marcelego, Bogusława Turskich, Mieczysławę, Zenona Grzegorczyk, z CR Zuzelskich, Szczepańskich, Gruszewskich, Ogrodowczyk, Zembrzyckich, Gręda, zm. kapłanów, Siostry, Ojców i Braci Zakonnych, osoby konsekrowane – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

59. Śp. Sławomira, Halinę, Władysława, Teresę, Ireneusz Składanków, Janinę, Zygmunta z CR Trzcińskich, Przybyszów; Śp. Elżbietę, Stanisława, Edwarda Skarżyckich, Janinę, Czesława Czyż; † Mariana Łojewskiego; Jacka, Stanisława Drozdowskich; † Leokadię, Władysława Perzyńskich; † Henryka Wesołowskiego, Pawła Rymowicza, Tadeusza Bloch; † Stanisława, Roberta Błażczuk; † z CR Wajsów, Domżalskich – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

60. Zenona Ostrowskiego, Alinę, Mariana Suwińskich, Karolinę, Edmunda Kuleczko, Zofię, Mariana Ferens, Jadwigę, Dominika Żelazko, wszystkich zm. przodków przez pokolenia z tych rodzin, z rodz. Kaców, Włodarczyków, Romanów; † Helenę, Czesława Ambroziak, Mariana, Kazimierza, Andrzeja, Elżbietę, z rodz. Ambroziak, Jelińskich, Czesławę, Wacława Wacławskich, Teresę, Bronisława, z rodz. Wacławskich Konickich – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

61. † Annę, Stanisława, Tomasza, Romana, Helenę, Michała, Janinę, Henryka, Dony, Łukasza, Dymitrynę, Władka, z rodz. Muzyk, Petków, Jana, Emilię, Wincencję, Józefa, Klotyldę, Juliana, Teofila, Jana, Joannę, Andrzeja, Romualda, Ludwikę, Mieczysława, Stefana, z rodz. Wnęków, Suradzkich; † z CR Mućków, Deretkiewiczów, Padzików, Michała Botwin - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

62. † Jadwigę, Tadeusza Głowackich, z CR Kołakowskich; † Jolantę, Tadeusza, Juliana Wlazło, Anielę, Jana, Bronisława, Władysława, Romana, Aleksandra, Stefana, Adelę, Zbigniewa, Stanisława, Franciszka Wilk, Stanisławę Bargieł, Janinę Kądziołka, Adolfa Krawczyk, Marię, Jana Gryckiewicz, Genowefę Błesznowską, Annę, Franciszka, Józefa Kornaś, Stanisławę, Zygmunta Wlazłych, Mieczysława Stępień, Jadwigę Żmijewską, Anielę, Michała Bogdańskich, z rodz. Wilk oraz Wlazło – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

63. † Jadwigę, Jana Jelińskich, Jadwigę, Stanisława Kondraciuk, z rodz. Kondraciuków, Milików, Jelińskich, Walczuków; † z CR Płucienników, Bobowskich, Świetlickich; † Cecylię, Jana Waligóra, Henryka, Karolinę, Adama Waligóra, Zofię Kulachę, Stefanię, Szczepana Wójcik; † Janusza Trawickiego, Stanisława, Jadwigę, Romana, Wandę Kierskich, Henrykę Rogozińską; † Ireneusza Olszewskiego, Leokadię Nowacką, zm. rodziców Tartas – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

64. † Jana Kołodziejskiego, Janinę, Mariana Podlaskich, Ewę Kaniewską i jej dzieci; † Antoniego, Alinę Abramowskich; † Barbarę Rudnicką, Irenę, Bolesława Rudnickich, Jadwigę, Kazimierza, Andrzeja Tyszko, z rodz. Rosińskich; † Cecylię, Mirosława, Michała Bajerskich; † Mariannę, Zenona Porębskich, Józefa, Marię Pogorzelskich, Janinę Osypiuk, Kazimierza Pogorzelskiego – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

65. † Jana, Władysławę Stryjczyk; † Józefę, Zdzisława Szwed; †Marka Gortat, Zbigniewa Steczka; † Zofię, Jana, Leszka, Dariusza Miller, Czesławę, Aleksandra Wyszogrodzkich; † Henryka, Grzegorza, Edwarda, Janinę, Mariannę Majewskich; † Mirosława Pietrzak, Mariannę, Henryka Zawadka, Urszulę Otłowską; † Adama Kleczaja – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

66. Śp. Stanisława Zarębę - z CR Zarębów, Leokadię, Czesława, Tadeusza, Józefę, Stanisława Dmochowskich, Czesławę, Mariana Dąbrowskich, Antoniego, Paulinę, Tadeusza, Kamilę, Józefa, Zofię Kalinowskich, z CR Ołdakowskich, Nowowiejskich, Bujalskich; z rodz. Pielachów, Jakubowskich, Komorowskich, Tadeusza i rodziców Konickich – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

67. † Kazimierę, Kazimierza, Janusza Kopczyńskich, Zbigniewa, Władysławę, Zygmunta, Annę, Ryszarda Kurowskich, Barbarę, Jana Prusak, zm. dziadków Ostrowskich, Kopczyńskich i chrzestnych; Zuzannę, Teresę, Henryka Mysiaków, dziadków Mysiaków, Ufnal, Michalinę, Hieronima, Stanisława Nagrabów, Zofię, Mieczysława, Tadeusza, Piotra Rudników, Helenę Marciniak – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

68. Śp. Jerzego, Juliana, Reginę, Zdzisława, Zdzisławę Toporowicz, Bolesława, Władysławę, Stanisława Kuryłów, Henrykę, Wojciecha Szynkiewicz, Jan, Pawła, ks. Franciszka, ks. Wojciecha; Śp. Stanisława, Leokadię, Józefa, Kazimierza Zawadzkich, Cecylię, Stanisława, Eugeniusza Białobrzeskich, Leokadię, Feliksa Załęskich, Mariannę, Zdzisława, Dariusza Kondras – dusz w czyśćcu ciuerpiące;

 

69. Śp. Barbarę Prusińską, Janinę, Czesława Prusińskich, Zofię, Czesława Pietrucha, Bronisławę, Jana Wrzesień, Walerię, Jana Wijatkowskich, Barbarę Bocheńską, Eugenię, Włodzimierza Kopińskich, Franciszkę Perkowską, Wiesławę, Marka Stefańskich; † Janinę, Bronisława Tomczyków, dziadków Mieszkowskich i Tomczyków; † Barbarę i Eugeniusza Obrębskich, Leszka Laskowskiego, wszystkich zmarłych z ich rodzin – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

71. † Grażynę, Grzegorza, Wojciecha, Helenę Kostrzewskich, członków Odnowy w Duchu Świętym, Siostry Wspomożycielki; † Helenę, Henryka, Lecha, Kazimierę, Adama Fatek, Sabinę, Kazimierza, Władysławę, Bronisława Łępickich, Władysławę, Piotra, Wandę, Mariana Godlewskich; † Halinę, Józefa Kacprowicz, Władysławę, Andrzeja Olszewskich, Ryszarda Murawskiego - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

72. † Helenę, Jana, Piotra Karczmar, Zdzisława, Annę, Aleksandra Chrzan, Janinę, Władysława Gierwiatowskich, Genowefę, Jana Żak, Wandę, Franciszka Kurek; Zenona, Czesławę, Stanisława Mazewskich, Zofię, Antoniego, Jerzego Górnych, Łukasza Galińskiego, dziadków z obojga stron; † Józefę, Józefa Wróbel, Mariannę, Bernarda Smogorzewskich; Śp. Teresę, Władysława Ickiewicz, Rocha, Józefę Ickiewicz, Piotra, Jana, Marię Markowskich – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

73. Śp. Stanisława Lipińskiego, Mariannę, Leona Lipińskich, Genowefę, Maksymiliana Kowalskich, zm. dziadków Ruśteckich, Kowalskich; Śp. Monikę, Aleksandra Kasak, z CR Kasak, Jerzego, Katarzynę, Stanisława Strzelczyk, Juliannę Nowicką, Stanisławę, Franciszka, Jana Wołek, z CR Wołek, Roberta, Krzysztofa Jasiszczak, Stefanię, Wacława Gronek, z CR Gronków – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

74. Śp. Wandę, Feliksa, Cecylię, Władysława Mrozek, Helenę, Józefa, Mirosławę, Sławomira Wiktorowicz, Jana, Stanisława Leleń, Franciszkę, Ryszarda Martynow, Marka Kowalczyka; Śp. Beatę Karasiewicz, Cezarego Pociechę, Barbarę, Kazimierza Oporskich; Śp. Jadwigę, Mariana Wysockich, Zofię, Mariana Szczęsnych, Józefa Karasiewicza, Halinę Materską – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

75. Śp. ks. Michała Bilińskiego, ks. Józefa Schabowskiego, ks. Adama Duszę, ks. Franciszka Łapińskiego, ks. Leszka Kołonieckiego, ks. Dunajskiego, ks. Łakomca, S. Filomenę, Apolonię, Szczepana Wodzyńskich, zm. z CR, Józefa, Elżbietę, Adama, Piotra, Łukasza Bonisławskich, Teklę, Ferdynanda, Melanię, z CR Bonisławskich, Janusza Morawskiego, Wiesława Nejmana – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

76. Śp. Józefa, Magdalenę Dziduch, Józefę, Jana Mruk, Mirosława, Anastazję Paczos, Anielę Kurzyn i jej męża, Marię, Bronisława Ulidowskiego, Marię Morawiecką, Stanisława, Jadwigę Mańkowskich, Leona Potym, Wacława, Teresę Obidzińskich, Barbartę, Mariana, Stanisława, Antoniego, Czesława Gołąb, Barbarę, Bolesława, Janinę, Damiana, Daniela, Anielę, Stanisława, Sylwie Grunwald, Kazimierza, ks. Franciszka Blachnickiego, zm. z Ruchu Światło i Życie – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

 

 

77. Zofię, Marię, Mieczysława Mazewskich, Włodzimierza Czajkowskiego; Irenę, Władysława, Henryka, Marka Gawryńskich, Władysławę, Edwarda, Franciszkę, Stanisława, Józefa Miętek; Śp. Stanisławę, Stanisława Cirów; Śp. Halinę, Jana Piwowarskich; Śp. Czesławę, Pawła Furgałów, Annę, Antoniego, Tadeusza Mardoniów, Józefa, Janinę Mędralów - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

78. Anetę Dzida-Kulas, Janinę, Annę, Józefa Dzida, Stefanię, Franciszka Zachaj, Mariusza, Barbarę, Czesława Jasińskich, Zofię, Grzegorza Wójcik, Helenę, Henryka Chomik, Janinę, Jana, Łukasza, Krzysztofa Milichiewicz, Sandrę Tadmury, z CR Dzida, Mikuła, Koszel, Zachaj, Kozak, Milichiewicz, Małeckich, Stankiewicz, Olechnik, Miska, Machlarz, Kulas, Gardias, Godzińskich - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

79. † Janusza, Krystynę Dorocińskich, Magdalenę Laskowską, Edmunda, Zofię Nowakowskich, Zdzisława Nowakowskiego; † Monikę, Aleksandra Kasak, Jerzego, Katarzynę, Stanisława Strzelczyk, Henrykę Zaleską, Jana Wołek, Roberta, Krzysztofa Jasiszczak, Danutę, Andrzeja Kazowskich, Stanisławę, Franciszka Wołek, Stefanię, Wacława Gronek – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

80. Mariannę, Jerzego Kosewskich, Halinę, Franciszka, Jerzego Gajowieckich, Alicję, Bolesława Głuszcz, Kazimierę, Stanisława Lewandowskich, CR Kosewskich, Gajowieckich, Głuszczy, Parolów, Henryka Buchajczyka, Marię Chrzczonowską, Ewę Frankowską, Henryka Skumiał, Aurelię Wietrak, Małgorzatę Pawkowską; Mariannę, Jana Stasiorczyk, Feliksa, Wiktora, Janinę, Zdzisława, Andrzeja Łyszkowskich – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

81. Śp. Stanisława Szewko, Stanisławę, Juliana Szewko, Franciszka, Jadwigę Prętkowskich; Krzysztofa, Andrzeja Sujak, Annę, Stanisława Karczewskich, CR Karczewskich, Krzyżewskich, Otłowskich, Suwińskich, Pawlak, Woźniak; Śp. Kazimierza Rosiaka; Śp. Edwarda, Cecylię Majewskich; Śp. Janinę Siejbik, Mieczysława Rózgę, zm. z ich rodzin; - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

82. † Franciszka, Mariannę, Mariana Kłos; † Zenonę - Joannę Osica, Aleksandrę, Władysława Osiców, z rodz. Maruszaków, Wandę, Mariana Szymańskich; Śp. Marię, Karola, Jadwigę, Jana, Sławomira Wiśniewskich, Michalinę, Ludwika Duchnowskich, Marię, Jana, Stanisławę, Andrzeja, Leszka Szmit, Lucynę, Marię Kalińskie, Anielę, Stanisława Winclechter, Irenę, Ewę Głębickie – dusze w czyśćcu cierpiące;

 

83. Śp. Iwonę, Macieja Lubiejewskich, Agnieszkę Stanilewicz, Jana Szczerbę, Edytę Brześkiewicz, Artura Szydłowskiego, Zofię Gontarek, Sławomira Maciejskiego, Romana Sandacza, Sławomira Medalisa, Arkadiusza Smoczyńskiego, Adama Figurę, Jana Kaczora, Jakuba Kruszewskiego, Zofię Klonowską, Piotra Fondera, Krzysztofa Strzelczaka, Ewę Piotrowską, Elżbietę Dąbrowską, Józefa Wernera, Elżbietę Makowską, Marię Wielechowską, Stanisława Butkowskiego - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

84. Śp. Jana, Eugenię, Mieczysława Skowrońskich, Zofię, Władysława Przygódzkich, Wiktorię, Mirosława Borowskich, Stanisława, Grzegorza Rębeckich, Marię, Leona Bagrowskich, Alicję, Zygmunta Bałkowskich, Wiesławę, Czesława Dobrowolskich, Danutę, Piotra Sidorowicz, Andrzeja Kałaskę, Alicję Skowrońską, Zofię Wołoch, Janinę Banaszek, Krzysztofa Olesków, Stanisława, Leszka, Małgorzatę Radgowską, Aleksandrę, Władysława Bajera, Zofię, Władysława Przygódzkich, ks. Józefa Szajda - dusze w czyśćcu cierpiące;

 

85. Śp. z CR Reszków: Stefana, Annę, Franciszka, Bolesława, Aleksandrę, Ryszarda, Jana, Józefa, Reginę, Henrykę, Jana Krzepisz, Henryka Koziel, z CR Banach: Jana, Juliannę, Adolfa, Stefanię, Stanisława, Teklę, Mariana, Helenę, Edwarda, Genowefę, Mieczysława, z CR Reszków, Banachów, Krystynę, Tadeusza, Jana, Feliksę, Teodorę, Michała, Marię, z CR Sołyga, Sagan, Łukowskich, Pawła Kamińskiego, ks. Stanisława Wąsika – dusze w czyśćcu cierpiące;

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30 (intencje zbiorowe), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

W piątki o godz. 15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA: Droga Krzyżowa i Eucharystia (intencje zbiorowe, zwłaszcza modlitwa za zmarłych miesiąc po śmierci/pogrzebie) - kończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia na początku następnej Mszy Świętej o godz. 17.00 (wakacje: godz. 18.00) .

W dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (wyjątek w piątek - informacja wyżej).

W październiku - po Mszy Świetej o godz. 17.00 RÓŻANIEC; Koronka po Mszy Świetej o godz. 18.00.

 

Uwagoa: Spowiadamy w czasie każdej Mszy Świetej - wyjątek - Msza Święta o godz. 7.00 - od godz. 6.35 do godz. 6.55. 

Są wyjatki: nie spowiadamy w czasie sprawowania liturgii Triduum Paschalnego.

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA: 

* ks. Ireneusz - proboszcz:

Poniedziałek: godz. 18.30 -19.15

Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

* ks. Zbigniew:

Środa - godz. 16.00 - 17.00;

Sobota - godz. 8.30 - 10.00.

* ks. Zbigniew:

Wtorek: godz. 16.00 - 17.00. 

W piątki, w święta i uroczystości (kościelne i państwowe), gdy są w parfii rekolekcje - kancelaria jest NIECZYNNA! 

 

 

 

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusz:

ks. Zbigniew Skowyra 

ks. 

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon do ks. Zbigniewa:

22 774 44 64  

telefon do ks. proboszcza:

887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR