• Miłosierdzie w Legionowie

Chrzest

Aby ochrzcić dziecko w naszej parafii, przynosimy do kancelarii parafialnej: 

  • akt urodzenia dziecka (USC - orginał do wglądu!) - przynosimy najpóźniej 2 tygodnie przed datą chrztu;
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia i miejsce zamieszkania). Chrzestnymi mogą być: osoby wierzące i praktykujące - przystępują do Komunii Świetej, przyjęli Sakrament Bierzmowania;
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary;
  • jesli chrzest u nas ma być dziecka, którego Rodzice mieszkają w innej parafii - konieczne jest pozwolenie tamtejszego Proboszcza na chrzest w naszej parafii.

Proszę przemyśleć decyzję o chrzcie własnego dziecka - prosząc o chrzest podejmujecie Państwo ZOBOWIĄZANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  za Jego wychowanie w wierze Kościoła Katolickiego, a wychowujemy własnym przykładem, czyli zobowiązujemy się do uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, na którą przyprowadzamy dzieci. Rozmawiamy z nimi o Panu Bogu, uczymy ich modlitw i zasad moralności katolickiej!

Chrzest w Kościele Katolickim jest początkiem przyjaźni z Panem Jezusem, a IMIĘ dziecka to wybór PATRONA, który będzie pomagał przez swe wstawiennictwo, aby naze dziecko nie zatraciło daru WIARY. Warto zatem wiedzieć, kiedy ochrzczone dziecko będzie obchodzić IMIENINY (urodziny świętują protestanci, którzy odrzucili wiarę w pośrednictwo Matki Bożej i Świętych). 

Chrzest w par. p.w. Miłosierdzia Bożego w Legionowie jest udzielany (zasadniczo!) w II i IV niedzielę miesiąca w czasie Mszy Św. o godz. 13.15. Można prosić o chrzest w innym dniu (bez Mszy Świętej) - do uzgodnienia w kancelarii parafialnej. 

Uwaga: po każdym chrzcie zmieniamy (i święcimy) Wodę Święconą.

Zapraszamy na obowiązkowe spotkanie przed chrztem w piątek przed II i IV niedzielą miesiąca do budynku parafialnego - godz. 19.00. 

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30 (intencje zbiorowe), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

W piątki o godz. 15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA: Droga Krzyżowa i Eucharystia (intencje zbiorowe, zwłaszcza modlitwa za zmarłych miesiąc po śmierci/pogrzebie) - kończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia na początku następnej Mszy Świętej o godz. 17.00 (wakacje: godz. 18.00) .

W dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (wyjątek w piątek - informacja wyżej).

W październiku - po Mszy Świetej o godz. 17.00 RÓŻANIEC; Koronka po Mszy Świetej o godz. 18.00.

 

Uwagoa: Spowiadamy w czasie każdej Mszy Świetej - wyjątek - Msza Święta o godz. 7.00 - od godz. 6.35 do godz. 6.55. 

Są wyjatki: nie spowiadamy w czasie sprawowania liturgii Triduum Paschalnego.

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA: 

* ks. Ireneusz - proboszcz:

Poniedziałek: godz. 18.30 -19.15

Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

* ks. Zbigniew:

Środa - godz. 16.00 - 17.00;

Sobota - godz. 8.30 - 10.00.

* ks. Zbigniew:

Wtorek: godz. 16.00 - 17.00. 

W piątki, w święta i uroczystości (kościelne i państwowe), gdy są w parfii rekolekcje - kancelaria jest NIECZYNNA! 

 

 

 

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusz:

ks. Zbigniew Skowyra 

ks. 

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon do ks. Zbigniewa:

22 774 44 64  

telefon do ks. proboszcza:

887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR