• Miłosierdzie w Legionowie

Intencje Mszy Świętych od 1 kwietnia 2024 r.

Intencje Mszy Świętych 01.04. – 07.04.2024 r.

 

PONIEDZIAŁEK w OKTAWIE WIELKANOCY.

7.30 † Kazimierę, Adama Jabłonowskich, Lucynę, Leona Borkowskich.

9.00 † Jana Jędrzejewskiego – 39 rocz. śm., Krystynę Jędrzejewską, Iwonę Wójtowicz.

10.30 - Msza Święta zbiorowa:

- Dziękczynna: * za dar Eucharystii: - że możemy się gromadzić wokół Ołtarza, słuchać Słowa Bożego i karmić się Ciałem naszego Zbawiciela;

- O Boże błog. i potrzebne łaski: - dla pewnej osoby; - dla CR Małgorzaty; - dla CR Waldemara; - dla CR Hani i Piotra; - dla Denisa, Olgi i Anny-Marii; - dla Anny, Aleksandry i Marty; - dla Marii i Stefana; - dla Roberta; - dla CR Marietty i Mariusza; - dla CR Doroty; - o łaskę zdrowia dla Mikołaja, Andrzeja, Adriana; - dla Matyldy i Antoniny.

- za naszych bliskich, którzy ulegli zwątpieniu i odeszli od wiary i Kościoła, o takie natchnienia Ducha Świętego, które pozwoli im powrócić do wiary i przyjąć Boże miłosierdzie;

† Walentynę, Marcelego, Jadwigę, Marcelego i z CR; † Władysławę; † Paulinę; † Artura; † Wiesława; † Barbarę; † Henrykę; † Krzysztofa Urbanowskiego; <† Reginę Hryciuk; † Stanisława Warulika>[7]; <† Zbigniewa Śnieżko>[6];<† Irenę Dziedzic; † Katarzynę Kuligowską; † Ewę Mrozińską>[3]; <† Janinę Sterniczuk; † Wiesława Żurawskiego; † Marię Krzak; † Krzysztofa Goszczyńskiego; † Barbarę Wójcik; † Teresę Zadruską; † Janinę Wiśniewską>[1]; † Macieja – 3 rocz. śm., i z CR Gawkowskich.

12.00 † Rafała Dumałę – 5 rocz. śm., Teresę Sagała – 3 rocz. śm., Ryszarda, Franciszkę Twardo, Zbigniewa Czarnockiego – 4 rocz. śm.

13.15 – w intencji Parafian.

18.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Hiacynty, Jakuba, Heleny za pośrednictwem Matki Bożej i o Boże prowadzenie przez całe życie.

 

Wtorek w OKTAWIE WIELKANOCY.

7.00 – O Boże błog. i potrzebne łaski dla osób z KŻR nr 1.

17.00 † Jadwigę Pietraczyk – 14 rocz. śm., Feliksa, Aleksandrę Pietraczyk, ks. Stefana Pietraczyka.

18.00 † Sławomira Spiek – 6 rocz. śm., z CR Spiek.

 

Środa w OKTAWIE WIELKANOCY.

7.00 † Benedykta Kosewskiego.

17.00 † Eugeniusza Karpińskiego – 12 rocz. śm., Tadeusza Jastrzębskiego – 6 rocz. śm., zm. rodziców: Karpińskich i Kaftanowiczów.

18.00 † Ryszarda Nojka z racji imienin.

 

Czwartek w OKTAWIE WIELKANOCY.

7.00 † Wandę, Mariusza Słobodzian.

17.00 † Elżbietę Jakubowską – 14 rocz. śm.

18.00 † Stefana Boryszewskiego – 4 rocz. śm.

 

Piątek w OKTAWIE WIELKANOCY.

7.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Wacławy i Jana z racji 60 rocz. ślubu – dziękczynno – błagalna.

15.00   Godzina Miłosierdzia: - Droga Krzyżowa; - Nowenna przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego; - MSZA ŚWIĘTA; - Adoracja Najśw. Sakramentu:

- O Boże błog. i potrzebne łaski dla: - dla naszej Ojczyzny; - ofiarodawców naszej parafii; - dla Teresy i jej syna; - dla Miłosza; - o potrzebne łaski, zwłaszcza o łaskę zdrowia dla Roberta; - o powołania kapłańskie, zakonne i o święte rodziny; - dla męża – o wiarę, łaskę zdrowia i udaną operację;

17.00 † Ryszarda Kowalskiego – z racji imienin, Józefa Odrobińskiego.

18.00 † Kazimierza Koneta – 32 rocz. śm., Zofię, Jana, Mariannę.

 

Sobota w OKTAWIE WIELKANOCY.

7.00 - wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

17.00 † Annę, Henryka, Waldemara, Reginę, Feliksa, Zdzisława, z CR Biedrzyckich, Karasiów, Załęskich, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Niedziela – 2 Niedziela Wielkanocna (7 kwietnia 2024 r.).

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – uroczystość Odpustowa w naszej Parafii.

            Msza Wigilijna – Sobota, godz. 18.00: † Kazimierza – 25 rocz. śm., Jadwigę – 2 rocz. śm. - Szostaków, zm. dziadków Sawickich i Szostaków.

7.30 – Dziękczynna – przez pośrednictwo Matki Bożej za dar życia, zdrowia i wszelkie otrzymane łaski - dla Teresy, Jej syna i CR.

9.00 † Elżbietę Haronek – 3 rocz. śm., Jana Haronka.

10.30 - Msza Święta zbiorowa:

- Dziękczynna: * za dar Eucharystii: - że możemy się gromadzić wokół Ołtarza, słuchać Słowa Bożego i karmić się Ciałem naszego Zbawiciela;

- O Boże błog. i potrzebne łaski: - dla pewnej osoby; - dla CR Małgorzaty; - dla CR Waldemara; - dla CR Hani i Piotra; - dla Denisa, Olgi i Anny-Marii; - dla Anny, Aleksandry i Marty; - dla Marii i Stefana; - dla Roberta; - dla CR Marietty i Mariusza; - dla CR Doroty; - o łaskę zdrowia dla Mikołaja, Andrzeja, Adriana; - dla Matyldy i Antoniny.

- za naszych bliskich, którzy ulegli zwątpieniu i odeszli od wiary i Kościoła, o takie natchnienia Ducha Świętego, które pozwoli im powrócić do wiary i przyjąć Boże miłosierdzie;

† Walentynę, Marcelego, Jadwigę, Marcelego i z CR; † Władysławę; † Paulinę; † Artura; † Wiesława; † Barbarę; † Henrykę; † Krzysztofa Urbanowskiego; <† Mieczysława Kacperskiego>[9]; <† Reginę Hryciuk; † Stanisława Warulika>[6]; <† Zbigniewa Śnieżko>[5];<† Irenę Dziedzic; † Katarzynę Kuligowską; † Ewę Mrozińską>[2]; † Marię, Barbarę, Ryszarda Krzak, z CR  Tyborowskich, Dzwonkowskich, Komorowskich, Gudanków, Gierczyńskich, Garstków; † Adama Nić, Józefa, Jadwigę Nić, Zofię, Kazimierza Borowskich.

12.00 † Stanisławę Bączkowską – 6 rocz. śm., Jana Bączkowskiego.

13.15 – w intencji Parafian.

        15.00 – Nabożeństwo w Godzinę Bożego Miłosierdzia.

18.00 † Danutę Sobolewską – 13 rocz. śm., zm. rodziców.

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30 (intencje zbiorowe), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

W piątki o godz. 15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA: Droga Krzyżowa i Eucharystia (intencje zbiorowe, zwłaszcza modlitwa za zmarłych miesiąc po śmierci/pogrzebie) - kończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia na początku następnej Mszy Świętej o godz. 17.00 (wakacje: godz. 18.00) .

W dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (wyjątek w piątek - informacja wyżej).

W październiku - po Mszy Świetej o godz. 17.00 RÓŻANIEC; Koronka po Mszy Świetej o godz. 18.00.

Uwagoa: Spowiadamy w czasie każdej Mszy Świetej - wyjątek - Msza Święta o godz. 7.00 - od godz. 6.35 do godz. 6.55. 

Msze Święte w dni powszednie od 24 czerwca do 24 sierpnia 2024: * Poniedziałek – Sobota o godz. 7.00 i 18.00; * W Piątki dodatkowo „Godzina Miłosierdzia” o godz. 15.00 (Droga Krzyżowa i Eucharystia). * Sakrament pokuty i pojednania (Spowiedź Święta) na 30 minut przed Mszą Świętą.

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA: 

* ks. Ireneusz - proboszcz:

Poniedziałek: godz. 18.30 -19.15

Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

* ks. Zbigniew:

Środa - godz. 16.00 - 17.00;

Sobota - godz. 8.30 - 10.00.

* ks. Zbigniew:

Wtorek: godz. 16.00 - 17.00. 

W piątki, w święta i uroczystości (kościelne i państwowe), gdy są w parfii rekolekcje - kancelaria jest NIECZYNNA! 

Od 24 czerwca do 28 września 2024 kancelaria parafialna będzie czynna: * Poniedziałek – Czwartek: w godz. 16.00 - 17.00; * W Piątki kancelaria jest NIECZYNNA!!! * Sobota – godz. 8.30 – 10.00.

 

 

 

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusz:

ks. Zbigniew Skowyra 

ks. 

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon do ks. Zbigniewa:

22 774 44 64  

telefon do ks. proboszcza:

887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR