• Miłosierdzie w Legionowie

Intencje Mszy Świętych od 30 października 2023 r.

Intencje Mszy Świętych 30.10. – 05.11.2023 r.

 

Poniedziałek.

7.00 † Janinę Sienkiewicz-Maszkiewicz (od Krystyny z rodz.)

17.00 † Tadeusza Grabowskiego.

18.00 † Jadwigę i Mariana Kutrowskich (greg.).

 

Wtorek.

7.00 † Teresę Sałapską – 2 rocz. śm.

17.00 † Stanisławę, Jakuba, Marcjannę Pędrycz.

 

Środa – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

(Wtorek - Msza Wigilijna): 18.00 - O Boże błog., potrzebne łaski dla Wioletty Szałkowskiej - z racji imienin i jej syna Artura.

7.30 † Zofię, Czesława, Ewę, Wiesława Pietruchów, Barbarę z CR Pietruchów i Prusińskich.

9.00 † Jana Tumulskiego, Halinę, Adama, Tomasza Popielarskich, z CR Popielarskich, Kryszkowskich, Tumulskich.

10.30 - Msza Święta zbiorowa:

- Dziękczynna – za dar Eucharystii: - że możemy się gromadzić wokół Ołtarza, słuchać Słowa Bożego i karmić się Ciałem naszego Zbawiciela;

- O Boże błog. i potrzebne łaski: - dla pewnej osoby; - dla CR Małgorzaty; - dla CR Waldemara; - dla CR Hani i Piotra; - dla Denisa, Olgi i Anny-Marii; - dla Anny, Aleksandry i Marty; - dla Piotra i Barbary; - dla Roberta; - dla CR Marietty i Mariusza; - o łaskę zdrowia dla Mikołaja, Andrzeja, Adriana; - dla Ewy, Stanisława, Andrzeja <2>;

- za naszych bliskich, którzy ulegli zwątpieniu i odeszli od wiary i Kościoła, o takie natchnienia Ducha Świętego, które pozwoli im powrócić do wiary i przyjąć Boże miłosierdzie;

† pap. Benedykta XVI; † Walentynę, Marcelego, Jadwigę, Marcelego i z CR; † Władysławę; † Paulinę; † Artura; † Wiesława; † Barbarę; † Henrykę; † Krzysztofa ;† Elżbietę Wąsowską; <† Zdzisławę Pierzchalską; † Ryszarda Nojka>[8];<† Zdzisława Kłosiewicza>[7]; <† Irenę Pawlak; † Stanisława Langiera>[6]; < † Jolantę Glinicką; † Teresę Sobiecką; † Ryszarda Kowalskiego >[5]; < † Mirosława Rudnickiego >[4]; < † Ludwika, Mariannę Gąsiorowskich, Zofię, Mieczysława, Honoratę Tolak; † Krzysztofa Zakrzewskiego; † Czesława Osieckiego; † Hannę Sobczyńską; † Artura Lewandowskiego>[3]; < † Mieczysławę Strzelecką; † Eligiusza Kuleszę; † Jerzego Łukawskiego; † Krystynę Kołaczkowską – Dębicką; † Marię Wardak >[2];< † Jana Grabowskiego; >[1]; † Annę Skóra – 6 rocz. śm.; † Teresę Sałabską – 2 rocz. śm.;

12.00 † Eleonorę Sawicką – 24 rocz. śm., Bolesława Otłowskiego – 4 rocz. śm., z CR Sawickich i dziadków Wrońskich.

            13.15  NIE BĘDZIE TEJ MSZY ŚWIĘTEJ!

18.00 – w intencji Parafian.

 

Czwartek – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH.

7.00 † Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych i w int. dusz w czyśćcu cierpiących.

9.00 † zm. Legionistów Legionu Maryi.

17.00 † Bożenę Hyży, Annę, Stanisława Malinowskich, Stefanię, Kazimierza Jasińskich, Bożenę Jasińską, Marcina Kuca, Zofię Stachyra, z CR Stachyra, Sawoniuk.

18.00 – w int. kapłanów: – o nowe i dojrzałe powołania; - doświadczających kryzysów; - za posługujących w naszej parafii.

 

Piątek.

7.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski za przyczyną Matki Bożej dla Jarosława z racji urodzin i dla CR.

15.00   Godzina Miłosierdzia – Droga Krzyżowa - MSZA ŚWIĘTA – Adoracja Najśw. Sakramentu:

- O Boże błog. i potrzebne łaski dla: - dla naszej Ojczyzny; - ofiarodawców naszej parafii; - dla Teresy i jej syna; - dla Miłosza; - o potrzebne łaski, zwłaszcza o łaskę zdrowia dla Roberta; - o powołania kapłańskie, zakonne i o święte rodziny;

† Stanisława Małachowskiego []; †.

w m-c po śmierci / pogrzebie: † Jolantę Glinicką; † Teresę Sobiecką; † Ryszarda Kowalskiego; †;

17.00 † Krzysztofa Chimkowskiego – 12 rocz. śm.

18.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Sylwii z racji imienin.

 

Sobota – wsp. Św. Karola Boromeusza, biskupa.

7.00 – wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

17.00 † Bogdana Zakrzewskiego – 18 rocz. śm., zm. dziadków Zakrzewskich i Witczaków.

 

Niedziela – XXXI Niedziela zwykła (5 listopada 2023).

            Sobota, godz. 18.00 (Msza Wigilijna): † Szymona, Leokadie Kowieskich, Feliksę, Leona Koper, Tadeusza, Walentynę Kowieskich.

7.30 - O Boże błog. i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Basi i jej siostry, a także rodziców.

9.00 † Mariannę, Jana, Bogusławę, Kazimierza Janiszewskich, Annę Klimek, Kazimierę Łachman, Mieczysława Wilgos.

10.30 - Msza Święta zbiorowa:

- Dziękczynna – za dar Eucharystii: - że możemy się gromadzić wokół Ołtarza, słuchać Słowa Bożego i karmić się Ciałem naszego Zbawiciela;

- O Boże błog. i potrzebne łaski: - dla pewnej osoby; - dla CR Małgorzaty; - dla CR Waldemara; - dla CR Hani i Piotra; - dla Denisa, Olgi i Anny-Marii; - dla Anny, Aleksandry i Marty; - dla Marii i Stefana;  - dla Roberta; - dla CR Marietty i Mariusza; - o łaskę zdrowia dla Mikołaja, Andrzeja, Adriana; - dla Ewy, Stanisława, Andrzeja <1>;

- za naszych bliskich, którzy ulegli zwątpieniu i odeszli od wiary i Kościoła, o takie natchnienia Ducha Świętego, które pozwoli im powrócić do wiary i przyjąć Boże miłosierdzie;

† pap. Benedykta XVI; † Walentynę, Marcelego, Jadwigę, Marcelego i z CR; † Władysławę; † Paulinę; † Artura; † Wiesława; † Barbarę; † Henrykę; † Krzysztofa ;† Elżbietę Wąsowską; <† Bożenę Kałaska>[9]; <† Zdzisławę Pierzchalską; † Ryszarda Nojka>[7];<† Zdzisława Kłosiewicza>[6]; <† Irenę Pawlak; † Stanisława Langiera>[5]; < † Jolantę Glinicką; † Teresę Sobiecką; † Ryszarda Kowalskiego >[4]; < † Mirosława Rudnickiego >[3]; < † Ludwika, Mariannę Gąsiorowskich, Zofię, Mieczysława, Honoratę Tolak; † Krzysztofa Zakrzewskiego; † Czesława Osieckiego; † Hannę Sobczyńską; † Artura Lewandowskiego>[2]; < † Mieczysławę Strzelecką; † Eligiusza Kuleszę; † Jerzego Łukawskiego; † Krystynę Kołaczkowską – Dębicką; † Marię Wardak >[1]; † Barbarę Rucińską – 1 rocz. śm.; † Stanisławę Cendrowską – 3 rocz. śm.; † Zofię, Antoniego, Jerzego, Łukasza;

12.00 † Krystynę Wiśniewską – 3 rocz. śm., jej rodziców, Romana Kucmana – 9 rocz. śm. i jego rodziców, z CR Wiśniewskich, Kucmanów, Łuckiewiczów, Podstawków, Wijasów, zm. kapłanów, dusze w czyśćcu cierpiące.

13.15 – w intencji Parafian.

18.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Sławomira Pacury.

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30 (intencje zbiorowe), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

W piątki o godz. 15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA: Droga Krzyżowa i Eucharystia (intencje zbiorowe, zwłaszcza modlitwa za zmarłych miesiąc po śmierci/pogrzebie) - kończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia na początku następnej Mszy Świętej o godz. 17.00 (wakacje: godz. 18.00) .

W dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (wyjątek w piątek - informacja wyżej).

W październiku - po Mszy Świetej o godz. 17.00 RÓŻANIEC; Koronka po Mszy Świetej o godz. 18.00.

 

Uwagoa: Spowiadamy w czasie każdej Mszy Świetej - wyjątek - Msza Święta o godz. 7.00 - od godz. 6.35 do godz. 6.55. 

Są wyjatki: nie spowiadamy w czasie sprawowania liturgii Triduum Paschalnego.

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA: 

* ks. Ireneusz - proboszcz:

Poniedziałek: godz. 18.30 -19.15

Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

* ks. Zbigniew:

Środa - godz. 16.00 - 17.00;

Sobota - godz. 8.30 - 10.00.

* ks. Zbigniew:

Wtorek: godz. 16.00 - 17.00. 

W piątki, w święta i uroczystości (kościelne i państwowe), gdy są w parfii rekolekcje - kancelaria jest NIECZYNNA! 

 

 

 

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusz:

ks. Zbigniew Skowyra 

ks. 

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon do ks. Zbigniewa:

22 774 44 64  

telefon do ks. proboszcza:

887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR