• Miłosierdzie w Legionowie

Intencje Mszy Świętych od 13 lutego 2023 r.

Intencje Mszy Świętych 13.02. – 19.02.2023 r.

 

Poniedziałek.

7.00 – O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i piekę Matki Bożej dla Marii z racji 18 urodzin.

17.00 † Ryszarda Murawskiego (greg.).

18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Zbigniewa.

 

Wtorek – święto Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy.

7.00 – O Boże błog. i potrzebne łaski dla Jubilata z racji kolejnych urodzin.

17.00 † Ryszarda Murawskiego (greg.).

18.00 † Stefanię – 12 rocz. śm., Józefa – 33 rocz. śm. - Samiec.

 

Środa.

7.00 † Ryszarda Murawskiego (greg.).

17.00 † Mariannę Tumulską.

18.00 † Mieczysławę – 8 rocz. śm., Marka, Edwarda Wiśniewskich.

 

Czwartek.

7.00 † Tadeusza, Walentynę Kowieskich, Szymona, Leokadie Kowieskich, Feliksę, Leona Koprów.

17.00 † Ryszarda Murawskiego (greg.).

18.00 † Szczepana, Marię Cejmerów, z CR Popowskich, Cichockich, Rzewnickich.

 

Piątek.

7.00 † Ryszarda Murawskiego (greg.).

15.00   Godzina Miłosierdzia – Droga Krzyżowa - MSZA ŚWIĘTA – Adoracja Najśw. Sakramentu:

- O Boże błog. i potrzebne łaski dla: - dla naszej Ojczyzny; - ofiarodawców naszej parafii; - dla Teresy i jej syna; - dla Miłosza; - o potrzebne łaski, zwłaszcza o łaskę zdrowia dla Roberta; - o powołania kapłańskie, zakonne i o święte rodziny;

w m-c po śmierci czy pogrzebie: † Annę Markowską; † Edwarda Jarzębskiego; †;

17.00 – O Boże błog. i potrzebne łaski dla Anny Szlenoak z racji 40 urodzin.

18.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski dla KŻR nr 7.

 

Sobota – wsp. Najświętszej Maryi Panny w sobotę.

7.00 † Annę Grażynę Silce.

17.00 † Ryszarda Murawskiego (greg.).

 

Niedziela – VII Niedziela zwykła (19 luty 2023).

       Sobota, godz. 18.00 (Msza Wigilijna): † Hannę Kosiorek.

7.30 † Stanisława, Ewę, Grażynę, z CR Tymińskich, Olszewskich, Jerzego.

9.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Zbigniewa z racji imienin.

10.30 - Msza zbiorowa:

- Dziękczynna – za dar Ofiary Pana Jezusa; - że możemy się gromadzić wokół Ołtarza, słuchać Słowa Bożego i karmić się Ciałem Zbawiciela;

- O Boże błog. i potrzebne łaski: - dla pewnej osoby; - dla CR Małgorzaty; - dla CR Waldemara; - dla CR Hani i Piotra; - dla Denisa, Olgi i Anny-Marii; - dla Anny, Aleksandry i Marty; - dla Piotra i Barbary; - dla Roberta; - dla CR Marietty i Mariusza; - o łaskę zdrowia dla Mikołaja, Andrzeja, Adriana, Ewy i Krzysia;

- za naszych bliskich, którzy ulegli zwątpieniu i odeszli od wiary i Kościoła, o takie natchnienia Ducha Świętego, które pozwoli im powrócić do wiary i przyjąć Boże miłosierdzie;

† pap. Benedykta XVI; † Walentynę, Marcelego; † Władysławę; † Paulinę; † Artura; † Wiesława; † Barbarę Rucińską; <† Antoniego Rączkę; † Rafała Kielaka; † Zbigniewa Kurowskiego>[9]; <† Krystynę Kisielewicz; † Benedykta Maksiewicza> [8]; <† Danutę Dąbrowską>[7]; <† Stanisławę Mazur>[6]; <† Annę Markowską; † Edwarda Jarzębskiego; † Alfredę Łoś >[5]; <† Jerzego Sieczkowskiego, † Jacka Małolepszego >[4]; <†Jerzego Toporowicza; † Janinę Trzaska>[3]; <† Grzegorza Sawickiego; † Jerzego Słodkowskiego; † Czesława Żochowskiego>[2];

12.00 † Ryszarda Murawskiego (greg.).

13.15 – w intencji Parafian. [chrzty]

18.00 † Stanisława, Annę, Bolesława, Władysławę Żukowskich.

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30 (intencje zbiorowe), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

W piątki o godz. 15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA: Droga Krzyżowa i Eucharystia (intencje zbiorowe, zwłaszcza modlitwa za zmarłych miesiąc po śmierci/pogrzebie) - kończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia na początku następnej Mszy Świętej o godz. 17.00 (wakacje: godz. 18.00) .

W dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (wyjątek w piątek - informacja wyżej).

W październiku - po Mszy Świetej o godz. 17.00 RÓŻANIEC; Koronka po Mszy Świetej o godz. 18.00.

 

Uwagoa: Spowiadamy w czasie każdej Mszy Świetej. 

Są wyjatki: nie spowiadamy w czasie sprawowania liturgii Triduum Paschalnego.

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA: 

* ks. Ireneusz - proboszcz:

Poniedziałek: godz. 18.00 -19.00

Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

* ks. Zbigniew:

Środa - godz. 16.00 - 17.00;

Sobota - godz. 8.30 - 10.00.

* ks. Marcin:

Wtorek: godz. 16.00 - 17.00. 

W piątki kancelaria jest NIECZYNNA! 

 

 

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusz:

ks. Zbigniew Skowyra 

ks. Marcin Kwitek

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon do ks. Zbigniewa:

22 774 44 64  

telefon do ks. proboszcza:

887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR