• Miłosierdzie w Legionowie

Intencje Mszy Świętych od 23 stycznia 2023 r.

Intencje Mszy Świętych 23.01. – 29.01.2023 r.

Poniedziałek.

7.00 † Zofię Purzycką (greg.).

17.00 † Krzysztofa Chimkowskiego.

18.00 † dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Wtorek – wsp. Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.

7.00 † Izabelę Gągalską.

17.00 † Zofię Purzycką (greg.).

18.00 † Kazimierę Czubaj – 41 rocz. śm., Leopolda Czubaj, Irenę, Bernarda Zgódków, Mariannę, Józefa, Zygmunta Branickich.

 

Środa – święto Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła.

7.00 † Zofię Purzycką (greg.).

17.00 † Wiesławę, Bronisława, Kazimierza Januszów.

18.00 † Pawełka, Edmunda Tomeckich, z CR Tomeckich i Feligów.

 

Czwartek – wsp. Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa.

7.00 † Stanisławę Pędrycz – 25 rocz. śm.

17.00 † Zofię Purzycką (greg.).

18.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski, zwłaszcza o łaskę zdrowia dla S. Emmanueli z racji kolejnych urodzin.

 

Piątek.

7.00 † Wacława, Henrykę Kowalewskich.

15.00   Godzina Miłosierdzia – Droga Krzyżowa - MSZA ŚWIĘTA – Adoracja Najśw. Sakramentu:

- O Boże błog. i potrzebne łaski dla: - dla naszej Ojczyzny; - ofiarodawców naszej parafii; - dla Teresy i jej syna; - dla Miłosza; - o potrzebne łaski, zwłaszcza o łaskę zdrowia dla Roberta; - o powołania kapłańskie, zakonne i o święte rodziny;

w m-c po śmierci czy pogrzebie: † Stanisławę Włodarczyk; † Czesława Żochowskiego; † Martę Wiśniewską; † Władysława Roguskiego; † Jerzego Słodkowskiego; † Stanisława Łukasika; † Alfredę Łoś;

17.00 † Zofię Purzycką (greg.).

18.00 † Krystynę Żukowską – kol. rocz. śm., Tadeusza Żukowskiego, z rodz. Sołygów, Saganów, Żukowskich.

 

Sobota – wsp. Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.

7.00 † Zofię Purzycką (greg

17.00 † Kazimierza Tolaka – 19 rocz. śm.

 

Niedziela – 4 Niedziela zwykła (29 stycznia 2023).

       Sobota, godz. 18.00 (Msza Wigilijna): † Halinę, Adama, Tomasza Popielarskich, Jana Tumulskiego, z CR Truszkowskich i Popielarskich.

7.30 † Józefa, Annę Marcinkowskich.

9.00 † Zofię Purzycką (greg.).

10.30 - Msza zbiorowa:

- Dziękczynna – za dar Ofiary Pana Jezusa; - że możemy się gromadzić wokół Ołtarza, słuchać Słowa Bożego i karmić się Ciałem Zbawiciela;

- O Boże błog. i potrzebne łaski: - dla pewnej osoby; - dla CR Małgorzaty; - dla CR Waldemara; - dla CR Hani i Piotra; - dla Denisa, Olgi i Anny-Marii; - dla Anny, Aleksandry i Marty; - dla Piotra i Barbary; - dla Roberta; - dla CR Marietty i Mariusza; - o łaskę zdrowia dla Mikołaja, Andrzeja, Adriana, Ewy i Krzysia;

- za naszych bliskich, którzy ulegli zwątpieniu i odeszli od wiary i Kościoła, o takie natchnienia Ducha Świętego, które pozwoli im powrócić do wiary i przyjąć Boże miłosierdzie;

† pap. Benedykta XVI; † Walentynę, Marcelego; † Władysławę; † Paulinę; † Artura; † Wiesława; † Barbarę Rucińską; <† Stanisławę Mazur>[9]; <† Annę Markowską; † Edwarda Jarzębskiego; † Alfredę Łoś >[8]; <† Jerzego Sieczkowskiego, † Jacka Małolepszego >[7]; <†Jerzego Toporowicza; † Janinę Trzaska>[5]; <† Grzegorza Sawickiego; † Jerzego Słodkowskiego; † Czesława Żochowskiego>[4];  <† Elżbietę Wąsowską; † Mariannę Rosłon; † Dariusza Frankiewicza >[3]; † Mirosława Bajerskiego [1]; † Zenona Ostrowskiego; † Mariannę Kosewską z racji imienin, i w 3 rocz. śm., z CR Kosewskich i Gajowieckich.

12.00 † Krzysztofa Suskiego, z CR Suskich i Smykowskich.

13.15 – w intencji Parafian.

18.00 † Zbigniewa Tytkowskiego – 1 rocz. śm.

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30 (intencje zbiorowe), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

W piątki o godz. 15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA: Droga Krzyżowa i Eucharystia (intencje zbiorowe, zwłaszcza modlitwa za zmarłych miesiąc po śmierci/pogrzebie) - kończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia na początku następnej Mszy Świętej o godz. 17.00 (wakacje: godz. 18.00) .

W dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (wyjątek w piątek - informacja wyżej).

W październiku - po Mszy Świetej o godz. 17.00 RÓŻANIEC; Koronka po Mszy Świetej o godz. 18.00.

 

Uwagoa: Spowiadamy w czasie każdej Mszy Świetej. 

Są wyjatki: nie spowiadamy w czasie sprawowania liturgii Triduum Paschalnego.

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA: 

* ks. Ireneusz - proboszcz:

Poniedziałek: godz. 18.00 -19.00

Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

* ks. Zbigniew:

Środa - godz. 16.00 - 17.00;

Sobota - godz. 8.30 - 10.00.

* ks. Marcin:

Wtorek: godz. 16.00 - 17.00. 

W piątki kancelaria jest NIECZYNNA! 

 

 

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusz:

ks. Zbigniew Skowyra 

ks. Marcin Kwitek

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon do ks. Zbigniewa:

22 774 44 64  

telefon do ks. proboszcza:

887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR