• Miłosierdzie w Legionowie

Ogłoszenia parafialne na ŚRODĘ POPIELCOWĄ 2024 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

ŚRODA POPIELCOWA

14 lutego 2024

 

Przyjmujemy dzisiaj prosty, a jednocześnie bardzo znamienny znak: nasze głowy są posypywane popiołem i towarzyszą temu słowa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Rozpoczynamy tym samym okres Wielkiego Postu – czas przygotowania do świąt paschalnych. Wejdźmy weń z pełnym zaangażowaniem, by pięknie, dobrze i owocnie przeżyć święta Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Trwa 49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Dziś rozpoczynamy też Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, a czas Wielkiego Postu sprzyja podejmowaniu dobrych postanowień – zachęcamy do podejmowania tego trudu, a przez to do ciągłej przemiany życia.

 

Odpowiadając na prośbę ks. dr Marcina Iżyckiego, dyrektora Caritas Polska, zgodnie z sugestia naszego biskupa diecezjalnego, po Mszach Świętych będziemy zbierać na wsparcie materialne pomocy udzielanej przez CARITAS POLSKA osobom dotkniętym wojną na Ukrainie w ciągu ostatnich dwóch lat.

 

Dzisiejszy dzień to dzień postu ścisłego zobowiązującego wiernych między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, do jednorazowego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu dnia. Osoby starsze i nieco młodsze (które ukończyły 14 lat) są zobowiązane tego dnia do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Rozpoczęty dziś okres wielkopostny to tak zwany „czas zakazany”, okres pokutny w Kościele - powstrzymajmy się od zabaw czy dyskotek.

 

W piątki zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej, o godz. 15.00 – w Godzinie Miłosierdzia i po Mszy Świętej o godz. 18.00 (dzieci). Od I niedzieli Wielkiego Postu o godz. 17.15 będziemy śpiewać Gorzkie Żale i słuchać nauk pasyjnych.

Do tych nabożeństw (Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale), jak i do pobożnego odmówienia w piątki Wielkiego Postu przed wizerunkiem Ukrzyżowanego modlitwy:

      „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22,17)

- przypisana jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego, który możemy ofiarować za siebie lub -najlepiej - za zmarłych. Do jego uzyskania konieczne jest spełnienie następujących warunków: stan łaski uświęcającej, przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego.

 

Od niedzieli będziemy głosić (duszpasterze) rekolekcje w czasie komentarza do Słowa Bożego. Nasze zamyślenie będzie dotyczyć ŻYCIA.

Od II Niedzieli Wielkiego Postu (25 luty!!!) do wtorku włącznie zapraszamy na Rekolekcje, w czasie których Słowo Boże będzie nam głosić ks. Marek Lemiech; od poniedziałku do środy będą miały miejsce rekolekcje szkolne.

 

Niech błogosławieństwo Boże, które za moment przyjmiemy, umacnia nas w dobrym przeżywaniu czasu Wielkiego Postu oraz w wiernej realizacji podejmowanych postanowień i zobowiązań…

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30 (intencje zbiorowe), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

W piątki o godz. 15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA: Droga Krzyżowa i Eucharystia (intencje zbiorowe, zwłaszcza modlitwa za zmarłych miesiąc po śmierci/pogrzebie) - kończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia na początku następnej Mszy Świętej o godz. 17.00 (wakacje: godz. 18.00) .

W dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (wyjątek w piątek - informacja wyżej).

W październiku - po Mszy Świetej o godz. 17.00 RÓŻANIEC; Koronka po Mszy Świetej o godz. 18.00.

 

Uwagoa: Spowiadamy w czasie każdej Mszy Świetej - wyjątek - Msza Święta o godz. 7.00 - od godz. 6.35 do godz. 6.55. 

Są wyjatki: nie spowiadamy w czasie sprawowania liturgii Triduum Paschalnego.

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA: 

* ks. Ireneusz - proboszcz:

Poniedziałek: godz. 18.30 -19.15

Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

* ks. Zbigniew:

Środa - godz. 16.00 - 17.00;

Sobota - godz. 8.30 - 10.00.

* ks. Zbigniew:

Wtorek: godz. 16.00 - 17.00. 

W piątki, w święta i uroczystości (kościelne i państwowe), gdy są w parfii rekolekcje - kancelaria jest NIECZYNNA! 

 

 

 

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusz:

ks. Zbigniew Skowyra 

ks. 

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon do ks. Zbigniewa:

22 774 44 64  

telefon do ks. proboszcza:

887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR