• Miłosierdzie w Legionowie

Litania pokory

Jezu cichy i pokornego serca - Wysłuchaj mnie!

- od pragnienia, by być szanowanym - Wybaw mnie Panie!

- od pragnienia, by być kochanym ...

- od pragnienia, by być chwalonym ...

- od pragnienia, by obdarzano mnie czcią i zaszczytami...

- od pragnienia, by być więcej lubianym od innych ...

- od pragnienia, by zwracano się do mnie o radę ...

- od pragnienia, by być podziwianym ...

- od obawy, by nie być upokorzonym ...

- od obawy, by nie być lekceważonym ...

- od obawy, by nie być odrzuconym ...

- od obawy, by nie być oszukanym ...

- od obawy, by nie być zapomnianym ...

- od obawy, by nie być wyśmianym ...

- od obawy, by nie być obrażonym ...

- od obawy, by nie być podejrzanym ...

- od obawy, by nie być ostatnim ...

- aby inni byli bardziej kochani ode mnie - Daj mi łaskę pragnienia tego, Panie!

- aby inni mogli wzrastać w opinii świata, a ja abym mógł się umniejszać ...

- aby inni mogli być chwaleni, a o mnie aby się nie troszczono ...

- aby inni mogli być bardziej lubiani we wszystkim ...

- aby inni byli świętsi ode mnie, byle bym ja, na ile mogę, stał się świętym ...

- abym nienawidził wszelkiego grzechu, lecz pragnął świętości całym sercem ...

- abym zawsze pragnął poznać prawdę o sobie ...

- abym zawsze pragnął uznać prawdę o sobie ...

- abym zawsze pragnął żyć prawdą o sobie ...

- abym zawsze pragnął pokochać prawdę o sobie ...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

- Jezu cichy i pokornego serca

- Uczyń serce moje według Serca Twego

Modlitwa: Obdarz mnie, Panie, ufnością, bym pokornie przyjmował to, czego zmienić nie mogę; daj, odwagę, bym zgodnie z Twoją wolą mocą łaski zmieniał to, co zmienić mogę; udziel mi mądrości, bym wsparty światłem Ducha Świętego umiał roztropnie, odróżniać zawsze jedno od drugiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

vel:

Raffael kard. Merry del Val

Litania pokory

O Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce me według Serca Twego.

Od mojej własnej woli - wybaw mnie, Jezu!

Od pragnienia bycia szanowanym - wybaw mnie, Jezu!

Od pragnienia bycia kochanym - wybaw mnie, Jezu!

Od pragnienia bycia wychwalanym - wybaw mnie, Jezu!

Od pragnienia zaszczytów - wybaw mnie, Jezu!

Od pragnienia podziwu i uwielbień - wybaw mnie, Jezu!

Od pragnienia bycia wyróżnianym - wybaw mnie, Jezu!

Od pragnienia bycia proszonym o radę - wybaw mnie, Jezu!

Od pragnienia bycia akceptowanym - wybaw mnie, Jezu!

Od pragnienia bycia zrozumianym - wybaw mnie, Jezu!

Od pragnienia bycia odwiedzanym - wybaw mnie, Jezu!

Od lęku przed upokorzeniem - wybaw mnie, Jezu!

Od lęku przed wzgardą - wybaw mnie, Jezu!

Od lęku przed odtrącaniem - wybaw mnie, Jezu!

Od lęku przed oszczerstwami - wybaw mnie, Jezu!

Od lęku przed popadnięciem w zapomnienie - wybaw mnie, Jezu!

Od lęku przed wyśmianiem - wybaw mnie, Jezu!

Od lęku przed podejrzeniami - wybaw mnie, Jezu!

Od lęku przed obelgami - wybaw mnie, Jezu!

Od lęku przed opuszczeniem - wybaw mnie, Jezu!

Od lęku przed odrzuceniem - wybaw mnie, Jezu!

Aby inni byli kochani bardziej niż ja - Panie, udziel mi łaski, bym tego pragnął!

Aby inni byli cenieni bardziej niż ja - Panie, udziel mi łaski, bym tego pragnął!

Aby w opinii świata inni rośli, a ja się umniejszał - Panie, udziel mi łaski, bym tego pragnął!

Aby inni byli chwaleni, a ja bym był zapomniany - Panie, udziel mi łaski, bym tego pragnął!

Aby inni z pożytkiem służyli, a ja bym był odsuwany na bok - Panie, udziel mi łaski, bym tego pragnął!

Aby inni byli wyróżniani we wszystkim - Panie, udziel mi łaski, bym tego pragnął!

Aby inni byli bardziej święci ode mnie, bylebym został święty na miarę moich możliwości - Panie, udziel mi łaski, bym tego pragnął!

Gdy będę nieznany i ubogi - Panie, pragnę się tym cieszyć!

Gdy będę pozbawiony naturalnych doskonałości ciała i umysłu - Panie, pragnę się tym cieszyć!

Jeśliby o mnie nie myślano - Panie, pragnę się tym cieszyć!

Jeśliby zlecano mi najniższe posługi - Panie, pragnę się tym cieszyć!

Jeśliby nawet nie raczono się mną posługiwać - Panie, pragnę się tym cieszyć!

Jeśliby nigdy nie pytano mnie o zdanie - pragnę się tym cieszyć!

Jeśliby zostawiono mnie na ostatnim miejscu - Panie, pragnę się tym cieszyć!

Jeśliby nigdy nie prawiono mi komplementów - Panie, pragnę się tym cieszyć!

Jeśliby mnie ganiono w porę i nie w porę - Panie, pragnę się tym cieszyć!

O Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce me według Serca Twego!

 

Za: O. Wawrzyciec Maria Waszkiewicz, Alchemik, czyli rzecz o Bogu, o człowieku i o uświęceniu, Rosa Mistica, Wrocław 2021.

 

MODLITWA O ŁASKĘ POBOŻNOŚCI

5. Panie, Boże mój, Ty jesteś moje wszystko. A kimże ja jestem, że ośmielam się mówić do Ciebie? Najnędzniejszy z Twoich nędznych sług, robak nikczemny, najnędzniejszy i lichszy niż mogę pomyśleć i mam odwagę wypowiedzieć. A jednak pamiętaj o mnie, Panie, choć jestem niczym, nic nie mam, nic nie znaczę. Ty jeden jesteś dobry, sprawiedliwy i święty, Ty wszystko możesz, wszystko przewyższasz, wszystko napełniasz, a tylko grzesznik pozostaje bezradny bez Ciebie. Wspomnij na litość swoją i napełnij moje serce łaską, bo przecież nie chcesz, aby dzieła twoje były puste. 6. Jakże zdołałbym zgodzić się na samego siebie w tym biednym życiu, gdyby nie umacniało mnie Twoje miłosierdzie i łaska? Nie odwracaj ode mnie oblicza, nie odwlekaj przyjścia, nie odbieraj mi Twojego ukojenia, niech moja dusza nie zostaje bez Ciebie jak ziemia bez wody. Panie, naucz mnie pełnić Twoją wolę, naucz mnie stać przed Tobą godnie i pokornie, bo Ty jesteś moją mądrością, Ty, który mnie znasz, a poznałeś mnie jeszcze przed początkiem świata i zanim przyszedłem na świat.

Tomasz a Kempis, O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA, Księga III, Rozdział 3.

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30 (intencje zbiorowe), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

W piątki o godz. 15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA: Droga Krzyżowa i Eucharystia (intencje zbiorowe, zwłaszcza modlitwa za zmarłych miesiąc po śmierci/pogrzebie) - kończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia na początku następnej Mszy Świętej o godz. 17.00 (wakacje: godz. 18.00) .

W dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (wyjątek w piątek - informacja wyżej).

W październiku - po Mszy Świetej o godz. 17.00 RÓŻANIEC; Koronka po Mszy Świetej o godz. 18.00.

 

Uwagoa: Spowiadamy w czasie każdej Mszy Świetej - wyjątek - Msza Święta o godz. 7.00 - od godz. 6.35 do godz. 6.55. 

Są wyjatki: nie spowiadamy w czasie sprawowania liturgii Triduum Paschalnego.

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA: 

* ks. Ireneusz - proboszcz:

Poniedziałek: godz. 18.30 -19.15

Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

* ks. Zbigniew:

Środa - godz. 16.00 - 17.00;

Sobota - godz. 8.30 - 10.00.

* ks. Zbigniew:

Wtorek: godz. 16.00 - 17.00. 

W piątki, w święta i uroczystości (kościelne i państwowe), gdy są w parfii rekolekcje - kancelaria jest NIECZYNNA! 

 

 

 

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusz:

ks. Zbigniew Skowyra 

ks. 

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon do ks. Zbigniewa:

22 774 44 64  

telefon do ks. proboszcza:

887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR