• Miłosierdzie w Legionowie

Ogłoszenia parafialne na II Niedzielę zwykłą 2024 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

14 stycznia 2024

 

Perykopa Ewangelii, którą dziś czytamy - ukazuje nam Pana Jezusa powołującego pierwszych uczniów. Uwierzyli świadectwu Św. Jana Chrzciciela i chcieli bliżej Go poznać. Niech i w nas nie gaśnie chęć poznawania i zbliżania się do Jezusa - może warto zaangażować się w działalność grup i stowarzyszeń, które są w naszej parafii.

 

Od czwartku, 18 stycznia, do czwartku, 25 stycznia, trwać będzie Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. O jedność wśród swoich uczniów i wyznawców modlił się Pan Jezus przed swoją męką i śmiercią. Niech ta modlitwa nieustannie trwa, bo podziały wśród chrześcijan to rany, które bolą i osłabią nasze świadectwo wiary w Trójjedynego Boga, który jest miłością (por. 1 J 4,8b).

 

W środę wsp. św. Antoniego Pustelnika - jego życie stanowi niedościgniony wzorzec radykalnego odsunięcia się od świata i jego spraw, walcząc z szatanem (wizerunki Świętego) pokonał słabości i pokusy, by stać się naśladowcą Chrystusa (pamiętajmy, że taka walka może być zwycięska tylko dzięki łasce i pomocy Zbawiciela!).

 

W piątek wsp. Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa (ur. 17 stycznia 1842 r. w Korczynie - diecezja przemyska). Wstąpił do Seminarium - w roku 1864 przyjął święcenia prezbiteratu. Po studiach w Rzymie został prefektem i profesorem w Przemyskim Seminarium Duchownym, a w latach 1877-1899 prof. UJ w Krakowie. W r. 1899 został biskupem pomocniczym, a w 1900 ordynariuszem diecezji przemyskiej. Po 25 latach gorliwej posługi zmarł w opinii świętości 28 marca 1924 r. Pap. Jan Paweł II w 1991 r. zaliczył go w poczet błog., a 18 maja 2003 r. ogłosił go świętym Kościoła.

 

Wszystkim Solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Świętych Patronów!

 

Zachęcamy do czytania: Idziemy, Gość Niedzielny, Niedziela.

 

Przypominamy o sposobie Kolędowania w tym roku: * zapraszamy wg planu (tablica – strona internetowa) na Eucharystię o godz. 18.00; * prosimy, by nowi mieszkańcy lub po zmianie miejsca zamieszkania - zapisywali się do parafii (karty są wyłożone na stoliku z prasą); * jesteśmy gotowi odwiedzić wasze mieszkania, by się razem pomodlić i je poświęcić – proszę się umawiać indywidualnie z proboszczem lub ks. Zbigniewem.

 

Wielu radości i owocnego odpoczynku dla Rodziców i ich dzieci w czasie ferii zimowych.

 

Dziękuję (proboszcz) za wszystkie ofiary, jakie składacie na potrzeby Parafii.

 

Dziękujemy (kapłani) za wszelakie dobro, jakiego doświadczamy; prosimy o wsparcie, także modlitewne w naszym posługiwaniu dla Was. Kochani, żyjemy w ciekawych i niebezpiecznych czasach: możliwość utraty niepodległości Ojczyzny; wojny w różnych miejscach świata, które mogą przerodzić się w konflikt światowy; rozpad świata grecko – rzymskich wartości, napięcia i próby wykluczenia części społeczeństwa z życia społecznego, ale to co najważniejsze niebezpieczeństwo nienawiści w naszych sercach! – i dlatego proszę Was, by każdy z nas codziennie modlił się w tych intencjach choć jedną dziesiątkę Różańca Świętego czy Koronkę do Bożego Miłosierdzia – w ten sposób podejmijmy modlitewny szturm do Nieba.

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30 (intencje zbiorowe), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

W piątki o godz. 15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA: Droga Krzyżowa i Eucharystia (intencje zbiorowe, zwłaszcza modlitwa za zmarłych miesiąc po śmierci/pogrzebie) - kończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia na początku następnej Mszy Świętej o godz. 17.00 (wakacje: godz. 18.00) .

W dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (wyjątek w piątek - informacja wyżej).

W październiku - po Mszy Świetej o godz. 17.00 RÓŻANIEC; Koronka po Mszy Świetej o godz. 18.00.

 

Uwagoa: Spowiadamy w czasie każdej Mszy Świetej - wyjątek - Msza Święta o godz. 7.00 - od godz. 6.35 do godz. 6.55. 

Są wyjatki: nie spowiadamy w czasie sprawowania liturgii Triduum Paschalnego.

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA: 

* ks. Ireneusz - proboszcz:

Poniedziałek: godz. 18.30 -19.15

Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

* ks. Zbigniew:

Środa - godz. 16.00 - 17.00;

Sobota - godz. 8.30 - 10.00.

* ks. Zbigniew:

Wtorek: godz. 16.00 - 17.00. 

W piątki, w święta i uroczystości (kościelne i państwowe), gdy są w parfii rekolekcje - kancelaria jest NIECZYNNA! 

 

 

 

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusz:

ks. Zbigniew Skowyra 

ks. 

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon do ks. Zbigniewa:

22 774 44 64  

telefon do ks. proboszcza:

887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR