• Miłosierdzie w Legionowie

Komisja Muzyki Kościelnej Diecezji Warszawsko-Praskiej AD 2023

Komisja Muzyki Kościelnej DW-P zwraca się do duszpasterzy, organistów i osób odpowiedzialnych za muzykę w parafiach i ośrodkach duszpasterskich naszej diecezji, z prośbą o zwrócenie uwagi na charakter i formę muzyki w naszych świątyniach. W trosce o piękno liturgii przypominamy, że Kościół w wielu dokumentach zawarł wytyczne, zalecenia i zasady, którymi należy się kierować przy doborze i przygotowaniu repertuaru muzycznego obrzędów liturgicznych. Najnowszym z takich dokumentów jest Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej z października 2017 roku (załącznik). Jak mówi instrukcja muzyka w liturgii nie jest jej „oprawą”, ale integralnie wiąże się z celebracją świętych obrzędów.

W sposób szczególny prosimy o zwrócenie uwagi na dobór pieśni, śpiewów i utworów wykonywanych podczas Mszy Świętych obrzędowych z sakramentem małżeństwa lub mszy pogrzebowych. Nader często spotkać się można z niewłaściwym podejściem do norm liturgicznych i muzycznych obowiązujących w Kościele. Komisja przypomina, że należy odchodzić od sytuacji, w których muzyka staje się rodzajem koncertu oraz dominuje nad dynamiką i istotą obrzędów liturgicznych. Niejednokrotnie narzeczeni, rodzina lub bliscy przygotowując ślub, bądź pogrzeb, zapraszają do wykonywania muzyki w liturgii osoby reklamujące się w mediach społecznościowych, ale niemające rozeznania w przepisach liturgicznych, a nawet kwalifikacji muzycznych czy wokalnych. Przypominamy również, że pod żadnym pozorem nie można podczas liturgii wykonywać muzyki o charakterze świeckim.

W tej znaczącej sprawie Komisja zaleca ścisłą współpracę duszpasterzy z muzykami kościelnymi. Już na etapie przygotowań do zawarcia sakramentu małżeństwa lub uroczystości pogrzebowych, należy zwrócić uwagę, aby nie zapraszać do udziału we Mszy Świętej „muzyków” bez konsultacji z księdzem lub organistą. Sugerujemy, aby informację dotyczącą przygotowania ślubu lub pogrzebu od strony muzycznej zamieścić na stronie internetowej parafii i na tablicy ogłoszeń przy kancelarii parafialnej. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i ewentualnych konfliktów.

Zalecenia niniejszego komunikatu uzasadniamy przepisami Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej: „Tajemnica Eucharystii jest zbyt wielka, ażeby ktoś mógł pozwolić sobie na traktowanie jej wedle własnej oceny, która nie szanowałaby jej świętego charakteru i jej wymiaru powszechnego (Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia (7.04.2003), 52). Należy przestrzegać wszystkich norm dotyczących Mszy świętej, które znajdują się w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego.”

Wszystkim duszpasterzom i muzykom kościelnym, którzy w sposób odpowiedzialny traktują sprawę piękna liturgii i dbają o poszanowanie przyjętych przez Kościół katolicki norm liturgicznych składamy serdeczne podziękowania i powierzamy opiece św. Cecylii – patronce muzyki kościelnej.

Komisja Muzyki Kościelnej Diecezji Warszawsko-Praskiej

O Parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w LegionowieParafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

czytaj więcej...

Msze święte

Niedziela:  7.30, 9.00, 10.30 (intencje zbiorowe), 12.00 (z udziałem dzieci), 13.15 (II i IV Niedziela - CHRZTY), 18.00. 

W tygodniu: 7.00, [15.00 - tylko w piątki], 17.00, 18.00. 

UWAGA: Sobotnia Msza Święta o godz. 18.00 jest sprawowana jako Msza Wigilijna Niedzieli (Chwała, liturgia Słowa z Niedzieli, Wierzę...).

W piątki o godz. 15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA: Droga Krzyżowa i Eucharystia (intencje zbiorowe, zwłaszcza modlitwa za zmarłych miesiąc po śmierci/pogrzebie) - kończy się Koronką do Bożego Miłosierdzia na początku następnej Mszy Świętej o godz. 17.00 (wakacje: godz. 18.00) .

W dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (wyjątek w piątek - informacja wyżej).

W październiku - po Mszy Świetej o godz. 17.00 RÓŻANIEC; Koronka po Mszy Świetej o godz. 18.00.

 

Uwagoa: Spowiadamy w czasie każdej Mszy Świetej - wyjątek - Msza Święta o godz. 7.00 - od godz. 6.35 do godz. 6.55. 

Są wyjatki: nie spowiadamy w czasie sprawowania liturgii Triduum Paschalnego.

 

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA: 

* ks. Ireneusz - proboszcz:

Poniedziałek: godz. 18.30 -19.15

Czwartek: godz. 16.00 - 17.00;

* ks. Zbigniew:

Środa - godz. 16.00 - 17.00;

Sobota - godz. 8.30 - 10.00.

* ks. Zbigniew:

Wtorek: godz. 16.00 - 17.00. 

W piątki, w święta i uroczystości (kościelne i państwowe), gdy są w parfii rekolekcje - kancelaria jest NIECZYNNA! 

 

 

 

Kontakt

Proboszcz:

ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusz:

ks. Zbigniew Skowyra 

ks. 

Adres:
ul. Targowa 48, 05-120 Legionowo

telefon do ks. Zbigniewa:

22 774 44 64  

telefon do ks. proboszcza:

887 777 901

e-mail: milosierdziewlegionowie @ gmail.com

REGON: 040120546
NIP: 536-110-71-01

Numer konta bankowego: 

74 1240 6117 1111 0010 7439 8510

© 2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed By ArcheR